Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wyzerować delegacje w programie? Powrót

2018-12-18

Aby wyzerować delegacje w Programie SKP®, należy wejść w miejsce instalacji programu na dysku komputera do folderu: „DANE”, następnie do folderu konkretnej firmy i kolejno usunąć pliki zaczynające się od słów:
DEL_KRAJ… dat (wszystkie tylko z rozszerzeniem DAT) w przypadku delegacji krajowych.
W przypadku delegacji zagranicznych postępujemy analogicznie z plikami DEL_ZAG…dat.

Powrót