Wiedza i pomoc

Jak zmienić w programie miesiąc księgowy?

Zmiany miesiąca księgowego w programie można dokonać w zakładce:
Księgi > Księgowanie > Opcje > Domyślny miesiąc księgowy
Wprowadzony tam miesiąc będzie uwzględniany zarówno podczas księgowania dokumentów w zakładce Księgowanie > Dopisz, jak i po wystawieniu faktury sprzedaży.