Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Czy w programie znajduje się pomoc kontekstowa? Powrót

Aby w programie uruchomić wyświetlanie pomocy kontekstowej, proszę wejść do zakładki: „Pomoc” i tam zaznaczyć “Stosuj pomoc kontekstową”.

Od tego momentu przytrzymanie kursora na wybranym polu lub przycisku spowoduje wyświetlanie wskazówki z informacjami, do czego służy dana opcja.

Powrót