Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak przypisać formę płatności dla kontrahenta? Powrót

2020-08-04

Jeżeli chcemy, aby po wybraniu danego kontrahenta program automatycznie podpowiadał obowiązujący dla niego stały wariant płatności, zgodny z podpisaną z nim umową, w tym celu proszę wejść do zakładki: Kartoteki > Kontrahenci > Dodaj (w przypadku wprowadzania nowego kontrahenta) / lub Edytuj (gdy kontrahent znajduje się już na liście).

Następnie, w otwartym oknie w rubryce: “Forma pł.” wskazujemy z listy wybraną formę płatności, określamy termin i zatwierdzamy przyciskiem “OK”.

Powrót