Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Niskie Podatki (Polski Ład 2.0) – poznaj zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 roku Powrót

2022-06-30

Połowa roku 2022 przepełniona walką z podatkowym chaosem już za nami a tymczasem przed nami druga – niosąca ze sobą kolejne zmiany przepisów! Niskie Podatki (Polski Ład 2.0) rusza od 1 lipca i ma za zadanie naprawić zamieszania związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu 1.0. Jakie będą jego skutki, czas pokaże … Prześledzimy zatem w tej publikacji najważniejsze zmiany z programu #Niskie Podatki.

Obniżka PIT z 17% na 12%

Pierwszą nowością jest hucznie nazwana „historyczną obniżka podatku” – zmiana stawki pierwszego progu podatkowego do 12%, zamiast obecnych 17%. Pomimo, że wchodzi ona w życie w trakcie roku to nowa stawka dotyczyć będzie całego roku 2022 r. Z uwagi na ową obniżkę zmieniła się też wysokość kwoty zmniejszającej podatek i wynosi ona od teraz 3 600 zł ( 30 000* 12%). Przypomnijmy, że za pierwsze półrocze stosowana była to kwota 5 100 zł ( 30 000* 17%). Nowa kwota zmniejszająca będzie dotyczyć także wypłat pracowników, dla których wynosić będzie ona od lipca – 300 zł.

Parametry programu SKP® będą więc wyglądały następująco:

Przedsiębiorcy rozliczą zaliczkę według nowych zasad już za czerwiec lub II kwartał 2022 r., pomimo tego, że do miesiaca maja stosowali zupełnie inną stawkę 17%. Natomiast wyliczając zaliczki za pracowników nowe zasady będą stosowane od lipca. Nowa stawka podatku będzie też dotyczyć umów: zlecenia, o dzieło i ryczałtowych:

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Nowa stawka ma zrekompensować problemy z tzw. ulgą dla klasy średniej i tu pojawia się kolejna zmiana – ulga ta ulega likwidacji. Ale podatnicy, którzy pomimo obniżenia stawki, stracą na likwidacji tej ulgi – mają po złożeniu zeznania rocznego otrzymać zwrot różnicy.

Przeliczenia tego ma dokonać właściwy nam miejscowo naczelnik urzędu skarbowego i w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania ma powiadomić podatnika o kwocie tej nadpłaty. Oczywiście pojawiają się tu pytania: czy termin 21 dni jest realny? I co ze wspólnym rozliczeniem z małżonkiem w sytuacji, gdy żaden z małżonków nie mieści się w limicie ulgi, ale przy wspólnym rozliczeniu mogliby z ulgi skorzystać? Na razie nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi w przepisach, trzeba poczekać na doprecyzowania MF lub ewentualnie poczekać do nowego roku i zobaczymy wówczas, jak będzie wygladało rozwiązanie tej kwestii.

Koniec podwójnego przeliczania zaliczek na podatek za pracowników

Od 1 lipca 2022 r. przestaje obowiązywać konieczność stosowania nałożonego na płatników wyliczania w trakcie 2022 r. zaliczek – również według zasad obowiązujących do końca 2021 r., czyli uchylenie tzw. mechanizmu rolowania zaliczek, wdrożonego do systemu prawnego w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z okna edycji wynagrodzeń, jak i z wydruku Listy płac od wypłat za lipiec nie będą się już pojawiały informacje dotyczące rolowanego podatku:

Koniec, ale czy na pewno?

Nie do końca, bowiem nie zmieniła się ustawa o NFZ i nadal przy niskich wynagrodzeniach, w przypadku składki zdrowotnej ograniczonej do zaliczki na podatek, wyliczając wielkość tej hipotetycznej zaliczki na podatek, będziemy stosować zasady obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., czyli stosując stawkę 17% i kwotę zmniejszającą podatek w wielkości 43,76 zł .

Możliwość odliczenia składek zdrowotnych

Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej od lipca 2022 r. zyskali możliwość odliczenia części składek zdrowotnych, ale żeby nie było za prosto – każdy na innych zasadach. Wspólnym natomiast pozostaje fakt, iż w zaliczce za lipiec będzie można odliczyć kumulację dotychczasowych składek, oczywiście w wielkości poszczególnych limitów, o których za chwile.

Podatek liniowy

Podatnicy podatku liniowego będą mogli pomniejszyć dochód o kwotę zapłaconej składki zdrowotnej, ale do limitu 8 700 zł. I należy zaznaczyć tu, że jest to limit roczny! Pamiętajmy też, że jeżeli odliczamy także składki za osobę współpracującą, to limit ten jest wspólny i łączne odliczenie nie może przekroczyć w/w kwoty.

Możliwe jest zaliczenie owych składek do kosztów uzyskania przychodu i to rozwiązania może być o wiele korzystniejsze, niż uwzględnienie ich podczas rozliczenia zaliczki na podatek, bowiem tym samym zmniejszy się dochód będący podstawą składki zdrowotnej.

Przygotowaliśmy więc rozwiązanie, które w łatwy sposób pozwoli zaksięgować do kosztów uzyskania przychodu właściwą wielkość składki zdrowotnej.

Księgowanie w KUP

Pierwsze odliczenie może wystąpić już w zaliczce za czerwiec, więc w zakładce: Płace i ZUS, na osobie właściciela stojąc na m-cu VI, wybieramy Edytuj, tam przycisk: Właściciel – dochody do zdrowotnej, a następnie klikamy przyciosk: „Zaksięguj do KUP”.

Otworzy się wówczas okno, na którym mamy informacje o wielkościach składki zdrowotnej za konkretne miesiące [1] oraz o wielkość zastosowanego odliczenia [2]

Za pomocą przycisku: Pobierz do odliczenia w m-cu… program pobierze kwoty składki zdrowotnej z poprzednich miesięcy (składki zapłacone), pilnując jednocześnie maksymalnego limitu tego odliczenia.

Wpisane kwoty można oczywiście edytować, np. w sytuacji, gdy w danym miesiącu wiemy, że wielkość osiągniętego dochodu nie starczy na pełne jej odliczenie, pamiętając jednak, że edycja takowa możliwa jest tylko w obrębie miesiąca, na którym aktualnie stoi się w zakładce: Płace i ZUS, czyli chcąc dokonać zmian w lipcu, musimy wejść do edycji w miesiącu VII.

Gdy mamy już wyliczoną kwotę odliczenia, wybieramy przycisk „Zaksięguj”:

Otworzy się wówczas standardowe okno do księgowania w koszty, gdzie wskazujemy konto powiązane z 13 kolumną księgi, wprowadzamy kontrahenta – własną firmę lub fikcyjnego, np. FUS, czy „składka zdrowotna” oraz wprowadzamy właściwy nr dokumentu, kwota wydatku podstawi się automatycznie:

Klikając przycisk: „DK”, wyświetli się dokument księgowy, który możemy następnie wydrukować

I tak co miesiąc powtarzamy te czynności do czasu, kiedy wpisana kwota przewyższy możliwy limit. Pojawi się wówczas stosowny komunikat i program obniży tę wartość do możliwego odliczenia (jeżeli takowe jeszcze będzie).

Ujęcie w PODATKU

Drugim sposobem odliczenia składki zdrowotnej jest uwzględnienie jej w formularzu: „Podatek” obliczając zaliczkę na podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że jeżeli już zaliczyliśmy ją w koszty uzyskania przychodu, nie możemy ponownie odliczać jej w „Podatku”. Dlatego informacyjnie po wybraniu przycisku: Aktualizacja > Źródła Odliczeń pojawi się komunikat:

Jeżeli mamy pewność, że nie dokonujemy tego odliczenia w kosztach, aby komunikat ten nie pokazywał się więcej możemy zaznaczyć opcję: „Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu”.

W „Źródłach odliczeń” zaznaczamy: „Odliczaj składkę zdrowotną”

Jeżeli stosujemy odliczenie w KUP oznaczenie to zostawiamy puste.

Po wykonaniu aktualizacji, do pozycji 43 trafi składka zdrowotna z poprzedniego miesiąca (kasowo) do wielkości maksymalnego limitu.

Klikając w strzałkę , będziemy mieć podgląd, jak kształtują się wielkości odliczonej składki w danym miesiącu:

Tu też dokonamy edycji pobranych przez program kwot (w sytuacji, gdy będziemy chcieć odliczyć, np. już w czerwcu, sumę zapłaconych od początku roku kwot).

Program skontroluje maksymalny limit i dokona stosownej korekty wprowadzonych wartości, jeżeli wpiszemy za dużo:

Ryczałt

W przypadku ryczałtu odliczenia dokonamy pomniejszając przychód o maksymalnie 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

Odliczenia tego dokonamy w zakładce: Ewidencja przychodów > Rozlicz, po wykonaniu aktualizacji począwszy od miesiąca VI odliczana będzie połowa składki zdrowotnej za maj, w lipcu – za czerwiec itd. Składka musi być bowiem zapłacona.

Niestety z możliwości odliczenia składki zdrowotnej wykluczeni zostali podatnicy na skali, bowiem uznano, iż obniżenie stawki pierwszego progu będzie już wystarczająco korzystne.

Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców

Ryczałtowcy oraz przedsiębiorcy płacący liniowy PIT będą mogli zmienić wybraną na 2022 r. formę opodatkowania, ale zmiana ta możliwa będzie tylko na skalę podatkową!

Można tego dokonać w następujący sposób:

Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli to zrobić dopiero przy rozliczeniu rocznym w odniesieniu za cały 2022 r. poprzez złożenie PIT 36 zamiast PIT 36 L. Należy jednak pamiętać, że zmiana nie dotyczy lat następnych, ale za to będzie możliwe skorzystanie ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem i rozliczenie z dzieckiem. Nie należy też przeliczać zaliczek wstecz, wykażemy je w takiej wielkości, w jakiej rzeczywiście były zapłacone.

Przedsiębiorcy na ryczałcie:

  • będą mogli zmienić formę opodatkowania za cały rok przy rozliczeniu rocznym poprzez złożenie PIT 36 – jednak należy mieć na uwadze, że wstecznie należy zaprowadzić Książkę Przychodów i Rozchodów oraz, że zmiana ta nie dotyczy lat następnych, ale za to skorzystają na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem czy też z dzieckiem;
  • hybrydowo – za połowę roku, tj. do czerwca ryczałt, a od 1 lipca skala. Uwaga! Do 22 sierpnia br. należy w takiej sytuacji poinformować o swojej decyzji urząd skarbowy składając na piśmie oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. W tej sytuacji trzeba będzie złożyć dwa zeznania roczne zarówno PIT 36 jak i PIT 28, ale po przejściu na zasady ogólne nie będzie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani z dzieckiem. Zmiana ta dotyczy także lat następnych.

Każdy więc musi uwzględniając własną sytuację przeliczyć, czy takowa zmiana będzie dla niego korzystna. Ryczałtowiec bowiem, o ile nie jest VATowcem, może mieć problemy z skompletowaniem faktur kosztowych, które obniżą mu przychód i właściwym sporządzeniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Taki podatnik powinien też sporządzić spis z natury na dzień 1 stycznia 2022 r.

Dodatkowo nie jest obecnie jasne, jak w przypadku wyboru modelu hybrydowego za drugą połowę roku ująć składkę zdrowotną. Czy właściwym jest uznanie, że należy takiego podatnika traktować jako nowego przedsiębiorcę i za lipiec podstawą jego składki będzie najniższe wynagrodzenie, czy też przyjąć jako dochód z miesiąca poprzedniego – przychód czerwca? Ale przecież składka za czerwiec w ryczałcie została zapłacona. Zwróciliśmy się z oficjalnym zapytaniem do ZUS co w takiej sytuacji, ale na chwilę obecną nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Zostaje więc czekać.

Jeszcze a propos składki zdrowotnej- jeżeli po zakończeniu roku zmienimy formę opodatkowania z podatku liniowego na skalę, należy mieć na uwadze, że tracimy tym samym prawo do odliczenia składki zdrowotnej. Gdy więc takie składki ujmowaliśmy w KUP, to musimy je wyksięgować z KPiR. Natomiast, gdy składki odliczane były bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy – nie musimy dokonywać dodatkowych przeliczeń. Wszystko wyrówna się w zeznaniu.

Modyfikacja zasad rozliczeń dla samotnych rodziców oraz zasad rozliczeń z dziećmi

Przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Jednocześnie z ustawy o PIT znika wprowadzona uprzednio ulga dla takich osób polegająca na jednorazowym odliczeniu kwoty 1 500 zł od podatku, a wprowadzono korzystanie z wyższej kwoty wolnej od podatku 60 000 zł.

Z ulgi można też skorzystać w zeznaniu rocznym, ale również w tracie roku na etapie wyliczania zaliczek. Konieczne jest jednak złożenie płatnikom oświadczenia o zamiarze korzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów, co pozwoli na realizowanie dodatkowej kwoty wolnej już w trakcie roku.

Jeżeli jako płatnik otrzymaliśmy od pracownika taki wniosek, oznaczenia jego otrzymania dokonujemy w: „Dane osobowe” i wskazujemy miesiąc, od którego ma być ono stosowane:

Przy takim zaznaczeniu kwota zmniejszająca podatek od wybranego miesiąca stosowana będzie w podwójnej wielkości, czyli wyniesie 600 zł, a nie standardowo 300 zł.

Zasady rozliczeń z dziećmi

Ustawodawca podwyższył kwotę dochodu, jaką może osiągnąć pełnoletnie, uczące się dziecko, bez utraty ulgi na dzieci przez rodziców. Od lipca kwota ta ma wynosić dwunastokrotność renty socjalnej, tj. 16 061 28 zł. Dochody małoletnich dzieci (w tym renty rodzinne), nie będą sumowane z dochodami rodziców oraz będą korzystać z odrębnej kwoty wolnej wynoszącej 30 000 zł

Zasady oskładkowania osób współpracujących

Od 1 lipca 2022 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą stanowi kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, a nie jak była do tej pory 100% tej kwoty.

Zasiłek macierzyńskiego bez PIT dla osób korzystających z ulg podatkowych

Rozszerzono katalog przychodów zwolnionych z pobierania zaliczki na PIT dla osób korzystających z ulg podatkowych, tj. do młodych do 26 rż, dla rodzin 4 +, dla pracujących emerytów, czy też korzystanych z ulgi na powrót – o zasiłki macierzyńskie.

Od lipca podatek od kwot przy kodach 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328, 329 nie będzie naliczany i kwoty te będą wliczane do wielkości przychodów zwolnionych z PIT do limitu 85 528 zł.

Z uwagi na to, że do czerwca przychody z tego tytułu były opodatkowane, konieczny będzie nowy wzór PIT-11, aby właściwie wykazać te zasiłki macierzyńskie dotychczas opodatkowane oraz, aby w zeznaniu rocznym pracownik skorzystał z ich zwolnienia i otrzymał zwrot nadpłaty wyodrębnione od tych już zwolnionych. Nad nowym wzorem MF właśnie pracuje, konsultując się także w tej sprawie z dostawcami oprogramowania IT, w których to konsultacjach uczestniczyła także nasza firma.

Pozostałe zmiany

Ujednolicono terminy rocznego rozliczenia PIT (formularze PIT 37, PIT 36, PIT 36 S, PIT 28, PIT 28 S, PIT 36 L, PIT 36 LS, PIT 39, PIT 38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Osoby powołane do realizacji m.in. obowiązków społecznych lub obywatelskich oraz prokurentów zarabiające z tego tytułu do 6000 zł rocznie nie zapłacą składki zdrowotnej. Natomiast w przypadku prokurentów doprecyzowano, że są oni objęciu składką zdrowotną.

Zlikwidowano tzw. Ulgę abolicyjną.

Część uchwalonych obecnie zmian wchodzi w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r., a są to m.in.:

  • zmiany reguły dotyczącej oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego;
  • w przypadku umów cywilnoprawnych przy wyliczaniu wynagrodzenia będzie się stosować 1/12 kwoty zmniejszającej zaliczkę (konieczne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia);
  • będzie możliwe upoważnienie nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS-u) do zmniejszania zaliczek na PIT. Oświadczeniem tym uprawnia się płatnika do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

1/12 kwoty zmniejszającej podatek o 300 zł;
1/24 kwoty zmniejszającej podatek o 150 zł;
1/36 kwoty zmniejszającej podatek o 100 zł.

Czas pokaże, czy powyższe zmiany będą miały znaczący wpływa na zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz co jeszcze trzeba będzie „po drodze” naprawiać. Żeby być zawsze gotowym na wszystkie zmiany należy zadbać, aby posiadać pakiet Opieki Serwisowejna aktywny na dany rok . Tylko wówczas macie Państwa pewność, że wyliczenia podatkowe są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zobacz również poradę:

Niskie Podatki – Jak wyliczyć wynagrodzenia po zmianach od 1 lipca 2022 >

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót