Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Aktualizacja programu na nowy rok Powrót

2019-02-19

Ze względu na zmienność przepisów prawa oraz rozwój oprogramowania, np. dodawanie nowych funkcji zwiększających jego możliwości, zachodzi potrzeba wymiany wersji programu.

W kolejnych latach i tylko za jednorazową opłatą można wykupić roczne przedłużenie Opieki Serwisowej, która zawiera cały pakiet usług na rzecz Użytkowników SKP®. Opieka Serwisowa gwarantuje:
• Bieżące dostosowanie programu do wszystkich zmian legislacyjnych i dostęp do kolejnych wersji programu powstających w ciągu roku – czyli aktualizacje;
• Pomoc konsultantów podczas pracy z programem i co warto podkreślić – bez limitu czasowego!
• Serwis danych na wypadek uszkodzenia;
• Możliwość zgłaszania sugestii dotyczących funkcjonalności i działania programu.

Zamówienie Opieki Serwisowej można złożyć w Moje Konto. Można tego dokonać na 2 sposoby: bezpośrednio w swoim programie kliknąć w menu Moje Konto lub logując się w przeglądarce do serwisu Moje Konto> .

lub

Szczegółowa instrukcja składania takiego zamówienia znajduję się w artykule: Jak zamówić Opiekę Serwisową >>

AKTUALIZACJA PROGRAMU NA NOWY ROK JUŻ W 5 MINUT!

Aktualizacja jest dostarczana w sposób wybrany podczas składania zamówienia.

Podczas składania zamówienia warto skorzystać z e-aktualizacji – jest to szybki sposób dostarczenia wersji początkowej na nowy rok. Jeżeli zaznaczymy tę opcję, to cały proces zakupu i aktualizacji programu zamknie się w kilku kliknięciach.

Jeżeli zależy nam na błyskawicznym otrzymaniu wersji startowej (początkowej) na nowy rok – należy skorzystać z bezpiecznego internetowego systemu płatności PayU. Wówczas nowa wersja programu pojawi się na komputerze Użytkownika już w kilka minut.

Za zakup można oczywiście zapłacić tradycyjnym przelewem. Trzeba jednak liczyć się z dłuższym okresem oczekiwania na wysyłkę aktualizacji (około 1-3 dni roboczych, a miesiącu styczniu nawet do 7 dni roboczych).

Zwracamy uwagę, że po opłaceniu aktualizacji w serwisie Moje Konto będzie można pobrać fakturę za ten zakup.

W celu sprawdzenia formy dostawy należy wejść do: Moje Konto > Historia zamówień następnie kliknąć na dane zamówienie.

Uwaga!
Jeszcze przed przystąpieniem do aktualizacji należy pamiętać o dokonaniu zmiany roku w programie.
Czynność ta została szczegółowo opisana w artykułach:
Zmiana roku w programie >>
Zmiana roku w programie – wersja sieciowa >>
Zmiana roku w programie – starsza wersja sieciowa >>

Kiedy mam już przygotowany program na nowy rok, możemy przystąpić do aktualizacji.

Jeżeli została wybrana e-aktualizacja, to po zaksięgowaniu płatności, przy uruchomieniu Programu pojawi się komunikat o dostępnej aktualizacji na nowy rok (gdzie 202x oznacza rok 2022, natomiast 202y oznacza rok 2023).

NA CZYM POLEGA SYSTEM AUTOMATYCZNEJ OBSŁUGI?

Objęcie systemem automatycznej obsługi – zapewnia stały i natychmiastowy dostęp do najnowszych wersji programu, które pojawiają się w ciągu roku kalendarzowego.

Zatem wszyscy Klienci, którzy wykupili Opiekę Serwisową są objęci Systemem Automatycznej Obsługi – otrzymują każdą główną wersję bez konieczności wcześniejszego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. W tym przypadku każda kolejna aktualizacja instalowana jest podczas uruchamiania programu. Nowa wersja zostaje doinstalowana do poprzedniej w sposób automatyczny i bezkolizyjny, nie naruszając już zgromadzonych danych.

Zamówioną aktualizację oprócz dostępu on-line (automatycznie po uruchomieniu programu), klienci mogą otrzymać również mailem.
W przypadku aktualizacji przesłanej e-mailem, należy zapisać plik z załącznika, rozpakować i uruchomić aktualizację.

Uwaga!
Dobrym zwyczajem jest wykonanie wcześniej czynności archiwizowania danych (Zakładka: System > Kopie rezerwowe).

SCHEMAT DZIAŁANIA AKTUALIZACJI ON-LINE

Wszyscy Klienci objęci są systemem automatycznej obsługi, dlatego też całość procesu aktualizacyjnego programu zajmuje zaledwie kilka minut.

Po uruchomieniu programu automatycznie pojawia się komunikat o pojawieniu się nowej wersji programu. Należy pobrać aktualizację i uruchomić ją.

W komunikacie wyświetlanym w programie zawsze występuje informacja z numerem aktualizacji. Dużym uproszczeniem dla Użytkowników jest przyjęty sposób numerowania – w zależności od jakich cyfr rozpoczyna się wersja aktualizacji, stanowi to informację, którego roku oraz wersji ona dotyczy, np. 21.X.X.X – rok 2021, 22.X.X.X – rok 2022, 23.X.X.X – rok 2023.

Po zaktualizowaniu program uruchomi się ponownie już w nowej wersji.

SCHEMAT DZIAŁANIA AKTUALIZACJI DOSTARCZANEJ E-MAILEM

Aktualizacja otrzymana e-mailem składa się z jednego listu. Do listu dołączony jest link zawierający pakiet aktualizacyjny z plikiem (zip).

Zwracamy uwagę, iż czasami e-mail z załącznikiem trafia do spamu – zachęcamy do sprawdzenia folderu SPAM.

Link należy kliknąć lub skopiować i otworzyć w dowolnej przeglądarce internetowej. Gdy przeglądarka zaproponuje ZAPISZ należy wybrać tę opcję. Wówczas rozpocznie się pobieranie pliku. Pobrany plik należy ZAPISAĆ do tymczasowego PUSTEGO folderu na dysku i dopiero wówczas ROZPAKOWAĆ go, przy użyciu dowolnego dearchiwizatora (zip.rar).

Następnie uruchomić instalację (Instaluj.exe) i wykonać Aktualizację posiadanej kopii programu na rok 202y (czyli na 2023).

SAMODZIELNE TWORZENIE KOPII KOLEJNYCH AKTUALIZACJI

Użytkownicy SKP® mają również możliwość tworzenia jej własnych kopii, poprzez samodzielne nagrywania na płyty CD kolejnych wersji programu po aktualizacji. Poniżej przedstawiamy instrukcję postępowania.

Na okienku „Utwórz wersję instalacyjną” należy wybrać napęd.

Pole to dostępne jest w lewym, górnym rogu okienka.

Jeżeli wybrany jest jako napęd dysk twardy komputera (domyślnie C:) lub dysk przenośny, to po prawej stronie okna ukazuje się pole do wybrania folderu docelowego. Aby wybrać właściwy folder wystarczy kliknąć na znajdującą się po prawej stronie tego pola ikonkę.

W przypadku, gdy chcemy utworzyć wersję instalacyjną w zupełnie nowym folderze, należy wyjść z programu, utworzyć pożądany folder a następnie wrócić do programu i na oknie „Utwórz wersję instalacyjną” wybrać nowo utworzony folder.

Gdy wybierzemy jako napęd nagrywarkę płyt CD/DVD, wtedy wystarczy włożyć czystą płytę do napędu (w zależności od napędu można wykorzystać płytę CD lub DVD).

Po wybraniu napędu aktywny staje się przycisk [Utwórz wersję instalacyjną]. Wystarczy go kliknąć i program zapisze wszystkie niezbędne pliki do wersji instalacyjnej.

Na oknie wyświetlane będą kolejno dodawane pliki do wersji instalacyjnej (gdzie XY oznacza rok 2023). Po zakończonym tworzeniu wersji wyświetlone zostanie: Tworzenie katalogu plików zakończone.

AKTUALIZACJA PARAMETRÓW KSIĘGOWYCH

W programie funkcjonuje system aktualizacji parametrów księgowych (gdzie XY oznacza rok 2023). Parametry mogą być aktualizowane podczas aktualizacji programu lub bezpośrednio w programie.

W przypadku aktualizacji, po zakończeniu instalacji nowej wersji programu, gdy stwierdzona zostanie rozbieżność między parametrami istniejącymi w programie Użytkownika a zawartymi w aktualizacji – wyświetlony zostaje komunikat, okno z porównaniem parametrów oraz pytanie, czy je zaktualizować.

W programie w zakładce: System > Parametry Użytkownik może skorzystać z przycisku uruchamiającego aktualizację parametrów. Po jej dokonaniu przycisk zostaje ukryty, a w jego miejscu wyświetla się informacja, że parametry są aktualne.

JAK ODBYWAJĄ SIĘ KOLEJNE AKTUALIZACJE W CIĄGU ROKU?

Dbamy o to, aby nasz program działał niezawodnie i uwzględniał aktualny stan przepisów prawnych. SKP® jest aktualizowany regularnie, tyle razy w ciągu roku, ile to jest konieczne. W celu zweryfikowania czy posiadana wersja jest aktualna można skorzystać z informacji zamieszczonej na stronie:
Historia wersji >>

Każda kolejna wersja SKP® na dany rok jest przesyłana do Użytkowników automatycznie, dzięki objęciu Systemem Automatycznej Obsługi. Po uruchomieniu programu pojawia się wówczas komunikat o aktualizacji programu, który należy zaakceptować. Niezbędne jest podłączenie komputera do Internetu.

Istnieje także możliwość otrzymywania kolejnych aktualizacji Programu na e-mail (usługa tę można zamówić w formularzu zamówienia znajdującym się w serwisie Moje Konto).

ZAKUP PROGRAMU W SKLEPIE INNYM NIŻ PRODUCENTA

Jeżeli zakup programu nie nastąpił bezpośrednio u producenta, Użytkownik powinien we własnym interesie niezwłocznie przesłać kupon zgłoszenia rejestracyjnego. Pozwala to na zaewidencjonowanie go w kartotece Użytkowników i objęcie Systemem Opieki Serwisowej. Użytkownik otrzyma także najnowszą wersję programu.

Uwaga!
Od tego momentu każde kolejne zamówienie na Opiekę Serwisową składa się bezpośrednio u producenta.

OD CZEGO ZALEŻY CENA OPIEKI SERWISOWEJ?

Cena Opieki Serwisowej wynika z aktualnej wyceny posiadanego programu i procentowego współczynnika. Zgodnie z informacja zawartą w ofercie SKP® roczne przedłużenie Opieki Serwisowej dla Klientów aktualizujących „rok po roku” wyniesie w przypadku:
Użytkowników SKP® Firma – około 40% wartości posiadanego programu wg aktualnych cen producenta, lecz nie mniej niż 98 zł netto.
Użytkowników SKP® Biuro – około 40% wartości posiadanego programu wg aktualnych cen producenta, lecz nie mniej niż 278 zł netto.

Warto zaznaczyć, iż w przypadku, gdy niektóre moduły nie są w Państwa firmie używane, można z nich zrezygnować, co obniży cenę Opieki Serwisowej.

Użytkownicy starszych, dawno nieaktualizowanych wersji programu mogą wykupić Aktualizację i Opiekę Serwisową na nowy rok. Finalny koszt takiej usługi to ok. 45% wartości posiadanego programu. Jest to opłata jednorazowa, uprawniająca do wszystkich przywilejów związanych z wykupieniem Opieki Serwisowej.

PROBLEMY Z AKTUALIZACJĄ

Zdarza się, że pomimo zamówienia Opieki Serwisowej na kolejny rok, Użytkownik ma problem z pobraniem aktualizacji. Mogą one wynikać z wielu przyczyn niezależnych od producenta. W Akademii SKP® w dziale FAQ > NOWY ROK I OPIEKA SERWISOWA zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Znajdź odpowiedź w FAQ >>

OGÓLNE ZASADY AKTUALIZACJI – PODSUMOWANIE:

1. Opłata za Opiekę Serwisową (i wchodzącą w jej skład usługę stałego aktualizowania programu) obejmuje rok kalendarzowy.
2. Opłata za Opiekę Serwisową jest wnoszona raz w roku.
3. Klienci kupujący Opiekę Serwisową na kolejny rok, otrzymują wersję noworoczną programu SKP® (lub bieżącą jeśli kupują w trakcie roku kalendarzowego). Kolejne wersje programu w danym roku otrzymują na życzenie wyrażone mailowo lub telefonicznie (bez dodatkowych opłat). Natomiast Klienci, którzy wykupili usługę objęcia ich systemem automatycznej obsługi każdą nową wersję programu w danym roku otrzymują automatycznie.
4. Klienci mogą w każdym momencie roku wykupić Opiekę Serwisową (a wraz z nią bieżącą aktualizację programu) nawet, jeśli nie zrobili tego na początku roku. Niezależnie od tego, w którym miesiącu była kupiona Opieka Serwisowa – obejmuje ona dany rok kalendarzowy.
5. Klienci kupujący nowy program pomiędzy 01 stycznia a 31 sierpnia otrzymują bezpłatnie każdą kolejną wersję programu do końca danego roku kalendarzowego.
6. Klienci kupujący nowy program pomiędzy 01 września a 31 grudnia zyskują bezpłatną Opiekę Serwisową do końca następnego roku. Mogą oni dodatkowo od 01 stycznia nowego roku dokupić opisaną wcześniej usługę automatycznej obsługi. Jeżeli nie wybiorą tej opcji – to otrzymają wersję noworoczną, natomiast kolejne wersje programu w danym roku – tylko na życzenie (bez dodatkowych opłat).
7. Klient, który nabył program w sklepie (a nie bezpośrednio od producenta) zostaje objęty Opieką Serwisową od momentu rejestracji programu. Od tego momentu Opiekę Serwisową na każdy kolejny rok zamawia bezpośrednio u producenta.
8. Rozszerzenia programu (np.: Korektor zapisów księgowych, Wymiana danych i inne) są kupowane przez Klienta raz – w kolejnych latach nie wnosi on za nie opłaty. Ich posiadanie wpływa jednak na wartość posiadanego pakietu, od której zależy cena aktualizacji.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót