Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Zmiana roku w programie Powrót

2019-01-09

(Aktualizacja: 29-12-2023 r.)
Już od pierwszych dni nowego roku można prowadzić prace księgowe w oparciu o dotychczas posiadaną wersję programu.
Można ją przygotować jeszcze w starym roku, niezależnie od wersji programu na rok następny.

Uwaga! Jeżeli posiadasz WERSJĘ WIELOSTANOWISKOWĄ czytaj: Instrukcję >

Aby przygotować program na kolejny rok należy wykonać następujące czynności:
· Archiwizacja,
· Zmiana roku,
· Zerowanie.

Dobrą praktyką przed zmianą roku i zerowaniem jest wykonanie archiwizacji danych. Dla wielu użytkowników archiwizacja jest nieodłącznym elementem pracy w programie.

Zalecamy jej przeprowadzenie jeszcze przed tworzeniem programu na nowy rok. Otrzymujemy gwarancję, że w przypadku jakiejkolwiek awarii można będzie odtworzyć zapisane dane.

Zobacz również film: Jak zmienić rok w programie SKP® >

ARCHIWIZACJA

Aby przeprowadzić archiwizację wchodzimy do programu w zakładkę: System > Kopie rezerwowe > Archiwizacja danych.

Wskazujemy firmy, które chcemy zapisać oraz lokalizację, w której zapisane zostanie archiwum programu.
Archiwizacje takie należy przechowywać, aby móc odtworzyć dane w sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia programu (np.w przypadku awarii systemu, komputera czy braku prądu).

ZMIANA ROKU

Zakładamy, że Użytkownik chce pozostawić w niezmienionym stanie dane z roku ubiegłego i jednocześnie rejestrować rok bieżący.

Ze względu na zmienność przepisów, wzorów deklaracji, parametrów podatkowych i ZUS, odliczeń itp. nie jest możliwe, aby ten sam program obsługiwał dane kolejnych lat. Dlatego instalowane są niezależne wersje dla każdego roku, np: SKP2023 dla roku 2023 oraz SKP2024 dla roku 2024.

Program na nowy rok można utworzyć za pomocą opcji: System > Nowy Rok, która przeprowadza wszelkie działania związane z wykonaniem bliźniaczej kopii i założenia skrótów (ikonek).

Uwaga! Opcję Nowy rok uruchamiamy przy zamkniętej Firmie: klikamy w górnym, prawym rogu przycisk menu [Zamknij].

Po kliknięciu przycisku [Zamknij] zmieni się on na [Koniec]. Firma zostanie zamknięta.

Wchodzimy do zakładki: System > Nowy Rok

Po wybraniu opcji Nowy Rok uruchamia się okno, na którym widoczne są informacje dotyczące tej opcji – prosimy o zapoznanie się z ich treścią.
Następnie klikając [Dalej] przechodzimy przez kolejne kroki tworzenia nowego programu SKP® dla nowego roku niemal niezauważalnie. Przez kolejne okna przechodzimy klikając [Dalej].

Na kolejnym oknie podana będzie informacja: jaki rok obsługuje program (w tym przypadku rok 2023, w grafice jest oznaczony jako 202x) oraz na jaki tworzony będzie nowy program (czyli rok 2024, w grafice jest oznaczony jako 202y). Klikamy [Dalej].

W następnym oknie mamy podsumowanie lokalizacji obu programów – dotychczasowego i nowego. Gdy chcemy zmienić lokalizację możemy kliknąć [Przeglądaj], natomiast jeżeli zgadzamy się na tę domyślnie zaproponowaną przez program klikamy [Dalej].

Po wybraniu [Wykonaj] nastąpi tworzenie nowego programu.
Pojawi się jeszcze dodatkowe pytanie: „Czy wykonać kopię nowego programu”. Należy wcisnąć [Tak].
Uwaga! Funkcja Nowy Rok może niekiedy być długotrwała (np. 10 min).

Po zakończonym procesie ukaże się okno z podsumowaniem. Klikamy [Dalej].

Wyświetli się również okno z informacjami dotyczącymi opcji Nowy Rok: iż była ona fizycznym skopiowaniem folderu programu z roku 2023.

Aby w pełni przygotować program do działania w roku 2024 należy wykonać jeszcze Zerowanie. Ukażą się okna z informacjami dotyczącymi zerowania. Prosimy zapoznać się z nimi klikając kolejno [Dalej].

Na końcu wybieramy przycisk [Zakończ].
Zwracamy uwagę, że w menu: Pomoc > O programie jest dostępna funkcja: Inne lokalizacje, która znajduje oraz pozwala uruchomić wszystkie instalacje programu. Ułatwia to orientację, jakie mamy programy oraz gdzie zostały one zainstalowane.

ZEROWANIE

Po wykonaniu funkcji Nowy Rok najlepiej jest, nie zamykając obecnego programu, otworzyć drugi (czyli świeżo utworzoną kopię). Dzięki temu upewniamy się, że mamy niezależny dostęp do obu programów. Mając zatem uruchomiony program SKP2023 (w grafice SKP20xx) należy uruchomić nowy program, czyli SKP2024 (w grafice SKP20xy). Najprościej jest odszukać na pulpicie komputera obie ikonki do uruchamiania programów.

Mając niezależny dostęp do obu programów i pewność, że dane za rok ubiegły są w niezmienionym stanie i w należytym porządku możemy zająć się programem na rok bieżący, w którym należy wykonać kilka czynności zerujących niepotrzebne nam już dane księgowe.

Zamykamy zatem program na rok 2023. Upewniamy się, że pracujemy w programie SKP2024.
Korzystając z opcji: Pomoc > O programie sprawdzamy, czy uruchomiony program to SKP2024.
W wyświetlonym oknie będziemy mieli wskazaną lokalizację pliku z programem.

W sytuacji, gdy nowy program tworzymy już w roku 2024 i mamy wykupioną aktualizację na rok 2024 po uruchomieniu programu SKP® pojawi się informacja o możliwości pobrania nowej wersji. Klikamy wtedy [Tak]. W przeciwnym wypadku uruchamiamy program, a aktualizację wykonamy w późniejszym terminie.

W programie wchodzimy w zakładkę: System > Zerowanie.

Wskazujemy, jakie elementy chcemy usunąć.

Zalecamy zaznaczyć wszystkie elementy. W przypadku nie rozliczonych dokumentów księgowych, które chcemy przenieść na nowy rok można zamiast „Wszystkie elementy” wybrać „Tylko rozliczone dokumenty”.

Program wielokrotnie zażąda potwierdzenia tej czynności nim przystąpi do zerowania. W każdym przypadku dane kontrahentów, dane właściciela oraz inne dane adresowe będą pozostawione.

Po wpisaniu: ZERUJ a następnie [OK] wszystkie dane zostaną wykasowane.

Następnie wchodzimy do zakładki: System > Parametry i sprawdzamy, czy jest ustawiony rok, który będziemy obsługiwać oraz podajemy aktualne wartości podatkowe i ZUS-owe.

Następnie w zakładce: Księgi > Księgowanie > Opcje sprawdzamy: Miesiąc księgowy i ustawiamy go na 01.

 

Ponadto w module Kontrahenci możemy jeszcze przejrzeć listę i usunąć kontrahentów, z którymi nie spodziewamy się już współpracować.

Podobnie w module Plan Kont możemy przebudować symbole Kont i usunąć zbędne Konta.

PRACA W STAREJ I NOWEJ WERSJI JEDNOCZEŚNIE

Po wyżej wymienionych operacjach można prowadzić końcowe prace księgowe i rozliczeniowe roku ubiegłego w wersji ze „starym” rokiem, czyli w programie SKP2023, a niezależnie od tego przystąpić do pracy w roku bieżącym w programie SKP2024.

Nie ma powodu, aby wstrzymywać się z rejestracją dokumentów do czasu jej otrzymania, bowiem w tym zakresie posiadany program będzie przejściowo wystarczający.

Wersja przeznaczona do obsługi nowego roku, dostępna od stycznia 2024 zawiera najczęściej uaktualnienia deklaracji i zasad rozliczeniowych miesiąca.

PORADY

Po „Zerowaniu” pozostają pozycje w Dzienniku zapisów. Przy zerowaniu Danych księgowych należy zwrócić uwagę na wybór:
– Wszystkie dokumenty,
– Tylko rozliczone dokumenty.

Punkt drugi zaznaczają prowadzący kontrolę zapłat, gdy na nowy rok chcą przenieść nierozliczone pozycje. Pozycje te mają w nowym roku miesiąc księgowy: 00 (bilans otwarcia).
Gdy nie prowadzimy kontroli zapłat i nie bierzemy pod uwagę dokumentów z poprzedniego roku należy wybrać: Wszystkie pozycje.

Jak przenieść zobowiązania wobec kontrahentów na nowy rok?
Jeżeli prowadzimy kontrolę zapłat i chcemy pozostawić pozycje nierozliczone tak, aby móc rozliczyć je w nowym roku, to do zerowania Danych księgowych zaznaczamy: Tylko nierozliczone dokumenty. Przy zerowaniu zostanie im nadany miesiąc księgowy 0 i miesiąc VAT 0, czyli miesiąc bilansu otwarcia.

Program wyzerował niewłaściwą kopię programu.
Przed zerowaniem zawsze należy upewnić się, czy mamy zamiar wyzerować właściwą kopię programu.
Należy zatem sprawdzić skrót na pulpicie (do jakiego programu nas prowadzi – uwaga na rok przy nazwie SKP®).
Możemy to zrobić klikając na ikonce prawym klawiszem myszki i otwierając: Właściwości. Podana jest tam ścieżka docelowa danej kopii programu.

Przypomnijmy, że w Pomoc > O programie znajduje się funkcja: Inne lokalizacje. Wyszukuje ona na dysku wszystkie egzemplarze programu wyświetlając ich położenie, stosowane skróty oraz umożliwia ich uruchomienie. Dzięki temu mając kilka kopii programu możemy łatwo sprawdzić, gdzie zostały zainstalowane.

Uwaga!

Jeżeli z jakiegoś powodu nie udało się utworzyć kopii programu na nowy rok poprzez funkcję: System > Nowy rok, należy samodzielnie przejść kroki opisane w kolejnej poradzie >>

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
10
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót