Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Instalacja programu Powrót

2019-02-19

Cechą naszych programów jest to, że nie „rozprzestrzeniają” się podczas instalacji po dysku i systemie operacyjnym. Wszystko, co jest związane z programem znajduje się całkowicie i wyłącznie w jednym folderze, w którym zalecono wykonanie instalacji.

Jedynie w menu Start > Programy zakładany jest folder SKP, w którym dostępne są skróty uruchamiające program, a na życzenie Użytkownika na pulpicie i w menu Start może być założona ikona uruchamiająca program.

Program instalowany jest w folderze proponowanym przez instalator lub w dowolnym innym podanym przez Użytkownika. Zainstalowane tam pliki stanowią całość systemu i dla jego prawidłowego działania żaden z nich nie może być usuwany lub zmieniany.

Instalator programu (nośnik z plikiem instalacyjnym, plik z e-maila) wskazane jest przechowywać na wypadek konieczności powtórzenia instalacji, np. przy uszkodzeniu dysku lub po przypadkowym skasowaniu części lub całości programu.

W poniższym artykule omówimy nową instalację programu. Natomiast zagadnienia związane z instalacją kolejnych wersji, aktualizacją i zmianą roku zawarte są w rozdziałach:
Aktualizacja programu >>
Zmiana roku w programie >>
Zmiana roku w programie – wersja sieciowa >>
Zmiana roku w programie – starsza wersja sieciowa >>

Do przeprowadzenia instalacji powinniśmy mieć ok. 100 MB wolnego miejsca na dysku.

INSTALACJA

Instalacja programu niezależnie od wersji programu (wersja instalacyjna lub elektroniczna) polega na uruchomieniu instalatora.

Można tego dokonać poprzez:
– uruchomienie znajdującego się na nośniku (płyta, pendrive) pliku: instaluj.exe (w przypadku wersji instalacyjnej),
– zapisanie i uruchomienie znajdującego się pod przesłanym linkiem pliku skp-instalator.exe (w przypadku wersji elektronicznej programu).

Po uruchomieniu instalatora uruchamia się okno, na którym możemy wybrać „Nowa instalacja” lub „Aktualizacja”.

Wybranie aktualizacji spowoduje przeszukiwanie dysków celem odnalezienia dotychczasowej wersji programu, aby następnie doinstalować do niej nową wersję.

Tutaj zajmujemy się nową instalacją, wybieramy więc tę opcję i przechodzimy [Dalej].

W następnym okienku zaznaczmy, czy instalator ma utworzyć ikonę uruchomieniową programu i ikonę w Menu Start. Zalecamy do pozostawienia domyślnie zaznaczonych pozycji.

Niezależnie w Start > Programy zostanie założona grupa o nazwie SKP, w której dostępne są skróty uruchamiające program zasadniczy oraz wersję testową i samouczek, jeśli takie zainstalowano.
Tu też wybieramy miejsce na dysku (dysk, folder, pod-folder), w którym chcemy zainstalować program.

Domyślnie jest proponowane: C:\Programy firmy FORMAT\Super Księga Podatkowa

Wciskając [Przeglądaj] możemy wybrać inną, dowolną lokalizację. Po jej wybraniu znów wciskamy [Dalej].

Jeżeli wybraliśmy nieistniejący lub pusty folder instalator poinformuje nas o tym i jest to sytuacja prawidłowa. Jeżeli jednak wskazaliśmy folder, w którym znajdują się już jakieś pliki otrzymamy stosowny komunikat i wykonanie tam instalacji nie jest wskazane. Instalator poinformuje też, czy jest to inna kopia programu, czy obcy program.

Gdybyśmy kontynuowali instalację w folderze, w którym znajduje się już inna kopia SKP®, to praktycznie wykonalibyśmy jej aktualizację i jeśli jest to zamierzone (np. nowa wersja w trakcie roku) możemy to wykonać. Jednak jeśli nie mamy dobrej orientacji, gdzie na dysku mamy zainstalowane kopie programu należy uważać, aby nie zaktualizować np. wersji SKP® za rok ubiegły, gdzie program i przepisy, na których się opiera jego działanie były inne niż obecnie. Dlatego przy zamierzonej aktualizacji lepiej posłużyć się wspomnianą wcześniej opcją instalatora Aktualizacja, która wspomaga ten proces.

Natomiast gdybyśmy kontynuowali instalację w folderze, gdzie znajduje się inny program niż SKP® moglibyśmy wejść z nim w konflikt i takie postępowanie jest zdecydowanie niezalecane.

Następny ekran z napisem „Gotowy do instalacji” wyświetla informację o ostatecznym, docelowym miejscu instalacji programu.

Jest to ostatnie okienko i wciśnięcie [Dalej] spowoduje wykonanie instalacji we wskazanej lokalizacji. Ikony uruchamiające program na pulpicie i w menu Start będą wskazywały na tę lokalizację. Klikając prawym klawiszem myszki i wybierając właściwości możemy sprawdzić, na co wskazuje ikona. Niemniej warto zapamiętać, gdzie zleciliśmy zainstalowanie programu

Zainstalowany program można będzie uruchomić od razu po zainstalowaniu klikając [Zamknij] na ostatnim oknie instalatora.

INSTALACJA WERSJI WIELOSTANOWISKOWEJ REJESTROWANEJ

W przypadku instalacji programu SKP® w wersji wielostanowiskowej należy go zainstalować na komputerze, który będzie pełnił rolę serwera, czyli głównego komputera, na którym znajdować się będą wszystkie dane księgowe. A następnie zainstalować program, jako stacja robocza na pozostałych komputerach, na których ma się odbywać praca w programie.

W przypadku zarejestrowanej wersji, kupionej bezpośrednio u Producenta, należy posłużyć się otrzymaną płytą, pendrive lub uruchomić przysłany plik uruchomieniowy.

Uruchomi się wtedy instalator, na którym należy wskazać ścieżkę, czyli miejsce gdzie ma zostać zainstalowany program SKP® (domyślnie wskazane jest C:\Programy firmy FORMAT\SKP Super Ksiega) i zalecamy zachować proponowaną ścieżkę.

Należy wtedy wskazać również, czy instalowany program będzie serwerem, czy stacją roboczą. Najpierw należy zainstalować serwer, czyli główny program na głównym komputerze. Wyboru dokonać trzeba będzie na oknie instalatora, które wygląda następująco:

Do instalacji serwera wybieramy na oknie „Serwer„.

Następnie instalujemy program na kolejnych komputerach wybierając „Stacja robocza„.

Zainstalowane stacje robocze będą odwoływać się do zainstalowanego uprzednio głównego komputera, czyli serwera.

Po zainstalowaniu programu SKP® na wszystkich pożądanych komputerach (jednym głównym – pełniącym rolę serwera, oraz pozostałych tworzących stacje robocze) wystarczy uruchomić program. Na serwerze program uruchomi się bez przeszkód i tym samym będzie można od razu rozpocząć w nim pracę.

W przypadku stacji roboczych, po uruchomieniu programu pojawi się okno do wskazania pliku serwera:

Należy tutaj wskazać plik skp.exe znajdujący się na głównym komputerze, który wybraliśmy jako serwer, w folderze domyślnie utworzonym w C:\Programy firmy FORMAT\SKP Super Księga Podatkowa. Należy wskazać plik serwera na wszystkich zainstalowanych stacjach roboczych.

Dzięki takiemu wskazaniu wszystkie stacje robocze będą mogły pracować na tych samych danych księgowych znajdujących się na serwerze.

Uwaga!
W przypadku, gdy po pierwszym uruchomieniu programu jako stacji roboczej nie pokazuje się okno do wskazania serwera, prosimy wejść do folderu, w którym zainstalowana jest program jako stacja robocza i usunąć folder System. Po czym ponownie uruchomić plik skp.exe.

INSTALACJA WERSJI WIELOSTANOWISKOWEJ NIEZAREJESTROWANEJ

W przypadku wersji, która wymagała rejestracji przez użytkownika (użytkownik otrzymał kod rejestracyjny i zarejestrował program online własnoręcznie) należy w programie utworzyć wersję instalacyjną. Dzięki takiemu instalatorowi możliwa będzie instalacja stacji roboczych i serwera.

Aby tego dokonać należy w programie wejść w zakładkę: System > Utwórz wersję instalacyjną i nagrać Instalator na dowolny nośnik niezbędny do utworzenia stacji roboczych programu.

Następnie instalację powtórzyć na każdym kolejnym komputerze połączonym siecią wybierając podczas instalacji „Nowa instalacja” korzystając z posiadanych plików instalacyjnych.

Następnie, po kliknięciu [Dalej] należy wskazać, czy instalowany program ma być serwerem czy stacją roboczą.

Należy w tym miejscu wiedzieć i wybrać, który komputer będzie serwerem, czyli głównym komputerem z danymi księgowymi. Zalecamy instalację programu zacząć od instalacji na serwerze, czyli głównym komputerze. A następnie instalować stacje robocze.

A na kolejnym komputerze, wybranym jako serwer, program zainstalować zaznaczając „serwer” podczas instalacji.

REJESTRACJA

W przypadku zakupu programu w wersji pudełkowej bezpośrednio u producenta, program rejestrowany jest automatycznie, gdyż Użytkownik podaje dane licencyjne: nazwę, adres, NIP itp. Dane te będą drukowane na fakturach, rachunkach, paragonach, KP/KW itd. w miejscu zawierającym dane Wystawcy, a także na przelewach.

Aby użytkować program w wersji elektronicznej albo pudełkowej, który nie został zakupiony bezpośrednio u producenta należy go zarejestrować przy pierwszym uruchomieniu.
Do rejestracji programu niezbędny jest dostęp do Internetu.

Po kliknięciu [Rejestracja OnLine] należy użyć kodu rejestracyjnego, który jest niepowtarzalnym, indywidualnym ciągiem numeryczno-znakowym przydzielonym do jednej konkretnej licencji, umieszczonym na Certyfikacie Autentyczności.

URUCHOMIENIE

Po instalacji program uruchamiamy klikając na powstałych ikonach lub uruchamiając z Eksploratora Windows plik skp.exe znajdujący się folderze, który wybraliśmy podczas instalacji.
Zainstalowane tam pliki i foldery stanowią całość systemu i dla jego prawidłowego działania żaden z nich nie może być usuwany lub zmieniany.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót