Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wprowadzić do programu pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim / wychowawczym? Powrót

Proszę postąpić zgodnie z instrukcjami, które zostały zamieszczone w artykułach opublikowanych w Akademii SKP®, zakładka ABC Użytkownika:
Urlop macierzyński>
Urlop wychowawczy>

Powrót