Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Dlaczego sumy na fakturze VAT się nie zgadzają? Powrót

2018-12-04

Program zachowuje wymaganą przepisami zgodność arytmetyczną między całkowitą wartością faktury netto, VAT i brutto w poszczególnych stawkach tzn. w posumowaniu.
W zależności od ustawienia opcji fakturowania: „opracowanie dokumentu wg netto/brutto„, wyjściową kwotą do obliczeń jest wartość netto albo brutto.
Czasem arytmetycznie nie jest możliwe, aby podsumowanie w „pionie” (suma rubryk: netto, podatek, brutto), dawało w „poziomie” zgodność w poszczególnych stawkach VAT.

Zmianę opracowania dokumentu w programie dokonujemy korzystając z opcji:
Księgi > Fakturowanie > Opcje > Opcje fakturowania > pkt. 5

Powrót