Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Czy wiesz, że w programie SKP® Firma masz zarówno Ryczałt, jak i KPiR? Powrót

2022-01-13

Program SKP® Firma w wersji Start posiada zarówno Księgę Przychodów i Rozchodów, jak i Ryczałt Ewidencjonowany, który od 01.01.2022 r. wraz z wprowadzeniem “Polskiego Ładu” stał się atrakcyjniejszy dla części podatników.

Wyboru formy opodatkowania dokonasz po wejściu do programu przy tworzeniu Firmy. W tym celu wejdź do zakładki: Firma > Dodaj i w formie księgowości wybierz:

 • KPiR lub
 • Ryczałt ewidencjonowany.

Jeżeli masz Firmę rozliczaną jedną formą opodatkowania a chcesz przejść na inną formę skorzystaj z porady:
Jak przejść z KPiR na Ryczałt >
Jak przejść z Ryczałtu na KPiR >

Pamiętaj! Aby po przejściu na inną formę opodatkowania poprawić konta sprzedażowe oraz kosztowe wskazując odpowiednią stawkę ryczałtu bądź kolumnę księgi.

Gdy wybierzesz KPiR

Kiedy przy tworzeniu Firmy wybierzesz KPiR w zakładce: Księgi, będziesz miał dostępne dwie zakładki:

 • Księga Podatkowa oraz
 • Podatek.

W zakładce: Księgi > Księga Podatkowa > Opcje > Obroty początkowe możesz wpisać obroty firmy uzyskane wcześniej, przed przejściem do programu SKP®.

W zakładce: Księgi > Podatek > Opcje > Sposób liczenia podatku, możesz określić, jak będzie rozliczany podatek – miesięcznie czy kwartalnie oraz, czy uwzględniać ulgę podatkową.

Dzięki KPiR masz możliwość:

 • prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz jej wydruk,
 • wyliczenie miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
 • wliczenia w koszty wydatków dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych (20% w przypadku samochodów prywatnych, 75% dla firmowych),
 • automatycznego ujęcia 50% kwoty podatku VAT wydatków eksploatacyjnych pojazdów firmowych oraz prywatnych używanych do celów mieszanych, do kosztów podatku dochodowego,
 • tworzenie, weryfikacja JPK_PKPIR,
 • elektroniczna wysyłka JPK.

Gdy wybierzesz Ryczałt

Kiedy podczas tworzenia Firmy w programie wybierzesz Ryczałt, to w zakładce: Księgi, będziesz miał dostępne dwie zakładki:

 • Ewidencja przychodów oraz
 • PIT-28/PIT-28S.

W zakładce: Księgi > Ewidencja przychodów > Opcje > Używane stawki ryczałtowe możesz ustawić używane stawki w Ewidencji przychodów. Pamiętaj, że wybór odpowiedniej stawki podatku (które wahają się od 2% do 17%) zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Zwróć uwagę, że w Kartoteki > Plan Kont możesz stworzyć konto z dowolną stawką ryczałtową, nie tylko używanymi w Ewidencji przychodów.

W zakładce: Księgi > Ewidencja przychodów > Opcje > Sposób liczenia podatku w tej Firmie, możesz określić, jak będzie rozliczany podatek – miesięcznie czy kwartalnie.

Ryczałt ewidencjonowany umożliwi Ci:

 • prowadzenie Ewidencji Przychodów oraz jej wydruk,
 • wyliczanie miesięcznego lub kwartalnego podatku zryczałtowanego z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i od podatku,
 • sporządzanie rocznego PIT-28 wraz załącznikami i jego wysyłka za pomocą systemu e-Deklaracji,
 • oprócz podstawowych stawek ryczałtu 2%; 3%; 5,5%; 8,5%; 10%; 12%, 15%; 17%, w SKP® dostępną masz również stawkę 12,5% dotyczącą opodatkowania przychodów z najmu powyżej 100 000 złotych,
 • generowanie przelewu do zapłaty ewentualnego podatku,
 • tworzenie, weryfikacja JPK_EWP,
 • elektroniczna wysyłka JPK.

Uwaga!

Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami ustawy o PIT, każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. I tak, w przypadku: zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie:
– do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód
– lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót