Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak korzystać z dodatku Wymiana danych (wersja SKP® Biuro)? Powrót

Wymiana danych możliwa jest między programem Twoim, a Twojego klienta. Ważne jest to, aby oba programy posiadały tą samą wersję (np. 21.1.0.0)

Klient Twojego biura wysyła komplet danych Firmy. Może tego dokonać w: Księgi > Dziennik zapisów > Opcje > Wymiana danych – Eksport.

Dane otrzymane od klienta wczytujesz w zakładce: Księgi > Księgowanie > Opcje > Wymiana danych – Import. Wyświetlona zostanie lista znajdujących się tam plików zawierających dane do importu. Każdy plik zaczyna się od: SKPEX, a następnie data i godzina eksportu danych. Poniżej wyświetlane są szczegóły, między innymi: data sporządzenia oraz od kogo pochodzą dane.

Kliknij [OK], a rozpocznie się proces kontroli danych. Jeżeli występują sytuacje wymagające wyjaśnienia np. rozbieżności w listach Kont lub kontrahentów pojawiają się formularze do wykonania uzgodnień. Ostrzeżenie otrzymasz także w sytuacji, kiedy powtórnie importujesz te same dane.

Importować możesz wszystkie pozycje bądź też wybrać tylko żądane przy pomocy [Filtruj].

Wykonaj kilka prób z działaniem tej funkcji. Zaimportowane dane możesz edytować, zapisywać próbnie oraz kasować.

Pamiętaj! Zaksięguj je dopiero jak jesteś pewien, że są prawidłowe.

Po zakończeniu prac nad danym miesiącem, możesz przekazać swojemu klientowi komplet danych o jego firmie. Ponieważ klient w swojej wersji może posiadać 3 zestawy danych (Firmy) jeden z nich używa do codziennej pracy i fakturowania, a w drugim odtwarza dane otrzymywane z biura. Mając komplet danych, uporządkowanych i zweryfikowanych, klient korzysta z nich do obserwowania i analizowania swojej działalności.

Uwaga! Zwróć uwagę swojemu Klientowi, aby odtwarzanie danych wykonywał w innej Firmie niż ta, w której na co dzień prowadzi fakturowanie. W tym celu, jeszcze przed rozpoczęciem przez niego pracy z programem, w porozumieniu z klientem ustal nazwę folderu, w którym gromadzone będą dane – inną niż ta założona przez Twoje biuro.

Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany założonej wcześniej Skróconej nazwy firmy i folderu – pamiętaj, iż zmianę nazwy musisz rozpocząć od miejsca zainstalowania programu: folder Dane > podfolder z nazwą firmy, a dopiero na końcu zmienić ją na takie samo oznaczenie w samym programie w punkcie: Firma > Edytuj. Nigdy odwrotnie, bowiem założy się pustą firmę bez wcześniejszych danych!

Powrót