Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak korzystać z dodatku Wymiana danych (wersja SKP® Firma)? Powrót

2021-04-15

Gdy chcesz przekazać dane wejdź do Dziennika zapisów, kliknij [Filtruj] i wybierz grupę dokumentów, które będziesz eksportować.

Zazwyczaj stosuje się warunek:

  • na Konto (dotyczące sprzedaży) lub
  • Kolumnę KPR (7) oraz datę wystawienia.

Uwaga! Dokumenty muszą pochodzić z jednego miesiąca księgowego.

Możesz także posłużyć się np. zaznaczaniem (kolumna z lewej strony listy dokumentów). Po zaznaczeniu żądanych pozycji załóż filtr z warunkiem na: “Zaznaczone”.

Możesz także większą grupę pozycji, które zostały wybrane przy użycia filtra zaznaczyć automatycznie dzięki: Opcje > Zaznaczanie > Zaznacz widoczne pozycje, a następnie dokonać korekt zaznaczając lub odznaczając pojedyncze pozycje. Następnie wyfiltruj tylko zaznaczone pozycje.

Kiedy wybierzesz już dokumenty, wybierz: Opcje > Dziennik zapisów > Opcje > Wymiana danych – Eksport. We wskazanej lokalizacji zostanie zapisany plik zaczynających się od: SKPEX, a następnie data i godzina eksportu danych.

Na drugim stanowisku wczytasz otrzymane dane w zakładce: Księgi > Księgowanie > Opcje > Wymiana danych – Import. Wyświetlona zostanie lista znajdujących się tam plików zawierających dane do importu. Każdy plik zaczyna się od: SKPEX, a następnie data i godzina eksportu danych. Poniżej wyświetlane są szczegóły, między innymi data sporządzenia oraz od kogo pochodzą dane.

Kliknij [OK] a rozpocznie się proces kontroli danych. Jeżeli występują sytuacje wymagające wyjaśnienia np. rozbieżności w listach Kont lub Kontrahentów – zobaczysz formularze do wykonania uzgodnień.

Ostrzeżenia otrzymasz również wtedy, gdy powtórnie importujesz te same dane.

Importować możesz wszystkie pozycje lub wybrać tylko żądane przy pomocy [Filtruj].

Wykonaj kilka prób z działaniem tej funkcji. Zaimportowane dane możesz edytować, zapisywać próbnie oraz kasować.

Pamiętaj! Zaksięguj je dopiero jak jesteś pewien, że są prawidłowe.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót