Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak korzystać z dodatku Wymiana danych (wersja SKP® Firma)? Powrót

2021-04-15

Gdy chcesz przekazać dane wejdź do Dziennika zapisów, kliknij [Filtruj] i wybierz grupę dokumentów, które będziesz eksportować.

Zazwyczaj stosuje się warunek:

  • na Konto (dotyczące sprzedaży) lub
  • Kolumnę KPR (7) oraz datę wystawienia.

Uwaga! Dokumenty muszą pochodzić z jednego miesiąca księgowego.

Możesz także posłużyć się np. zaznaczaniem (kolumna z lewej strony listy dokumentów). Po zaznaczeniu żądanych pozycji załóż filtr z warunkiem na: “Zaznaczone”.

Możesz także większą grupę pozycji, które zostały wybrane przy użycia filtra zaznaczyć automatycznie dzięki: Opcje > Zaznaczanie > Zaznacz widoczne pozycje, a następnie dokonać korekt zaznaczając lub odznaczając pojedyncze pozycje. Następnie wyfiltruj tylko zaznaczone pozycje.

Kiedy wybierzesz już dokumenty, wybierz: Opcje > Dziennik zapisów > Opcje > Wymiana danych – Eksport. We wskazanej lokalizacji zostanie zapisany plik zaczynających się od: SKPEX, a następnie data i godzina eksportu danych.

Na drugim stanowisku wczytasz otrzymane dane w zakładce: Księgi > Księgowanie > Opcje > Wymiana danych – Import. Wyświetlona zostanie lista znajdujących się tam plików zawierających dane do importu. Każdy plik zaczyna się od: SKPEX, a następnie data i godzina eksportu danych. Poniżej wyświetlane są szczegóły, między innymi data sporządzenia oraz od kogo pochodzą dane.

Kliknij [OK] a rozpocznie się proces kontroli danych. Jeżeli występują sytuacje wymagające wyjaśnienia np. rozbieżności w listach Kont lub Kontrahentów – zobaczysz formularze do wykonania uzgodnień.

Ostrzeżenia otrzymasz również wtedy, gdy powtórnie importujesz te same dane.

Importować możesz wszystkie pozycje lub wybrać tylko żądane przy pomocy [Filtruj].

Wykonaj kilka prób z działaniem tej funkcji. Zaimportowane dane możesz edytować, zapisywać próbnie oraz kasować.

Pamiętaj! Zaksięguj je dopiero jak jesteś pewien, że są prawidłowe.

 

Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót