Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak przejść z programu SAMozatrudnienie® na program SKP® – Super Księga Podatkowa? Powrót

Użytkownicy posługujący się programem SAMozatrudnienie® mają możliwość bezkolizyjnego przejścia na program SKP® – Super Księga Podatkowa, pozostawiając przy tym wszystkie zgromadzone dotąd dane: księgowe, ZUS-owe oraz inne dostępne w programie SAMozatrudnienie®.

Aby wykonać instalację SKP® w miejsce programu SAMozatrudnienie® należy:

  1. Uruchom program SAMozatrudnienie®. W menu: Pomoc – O programie sprawdź, gdzie program jest zainstalowany. Odszukaj informację: „Program jest zainstalowany w:” i opis lokalizacji, np.: C:\Program Files\Samozatrudnienie. Zanotuj tę lokalizację i zamknij program SAMozatrudnienie®.
  2. W przypadku zamówienia wersji elektronicznej w mailu podsumowującym zamówienie znajdź link i wykonaj instalację programu. Gdy zamówiłeś wersję pudełkową – uruchom program instalacyjny SKP® – Super Księgi Podatkowej (instaluj.exe).
  3. Na ekranie powitalnym instalatora wybierz pozycję: NOWA instalacja, po czym naciśnij przycisk [ Dalej ], a w następnym oknie przycisk [ Przeglądaj ].
  4. Ukaże się okno „Wybór folderu docelowego”. Odnajdź folder, w którym zainstalowany jest dotychczas używany program SAMozatrudnienie®. Ten sam, który zanotowałeś w pkt 1. Klikając [ Ok ] zatwierdź wybór.
  5. Instalator wyświetli komunikat, że wybrany folder jest zajęty przez inny program. Ponieważ wiesz, że jest to Twój program SAMozatrudnienie® zaakceptuj to klikając przycisk [ Kontynuuj ].
  6. Kliknij przycisk [ Dalej ], który uruchomi instalację.

Uwaga! Rozpoczynając użytkowanie programu SKP® – Super Księga Podatkowa nie uruchamiaj już programu SAMozatrudnienie®.

Życzymy efektywnej i przyjemnej pracy z programem SKP® – Super Księga Podatkowa.

Powrót