Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak przejść z KPiR na Ryczałt ewidencjonowany? Powrót

2022-01-13

Od 01.01.2022 r. zostały wprowadzone dwie nowe stawki Ryczałtu, ponadto zmodyfikowano definicję wolnych zawodów. W 2022 r. zmienił się również sposób obliczania składki zdrowotnej, co w rezultacie będzie miało duży wpływ na wysokość składek ZUS i podatku dochodowego opłacanych przez przedsiębiorcę. Wymienione zmiany powodują, że może okazać się korzystniejsze podatkowo rozliczanie ryczałtem ewidencjonowany.

Jeżeli do tej pory w programie SKP® Firma prowadziłeś swoją firmę w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów a chcesz przejść na Ryczałt Ewidencjonowany – to jest to możliwe w SKP® i to bez dodatkowych opłat!

Jeżeli chcesz przejść na inną formę opodatkowania z nowym rokiem wystarczy, że:

 1. po uprzednim wykonaniu operacji Zmiany roku w programie (składającej się z 3 czynności: Archiwizacja, Zmiana roku, Zerowanie) – Przeczytaj instrukcję: Jak zmienić rok w programie SKP® >
  lub Instrukcja dla posiadaczy wersji sieciowej: Jak zmienić rok w programie SKP® >
 2. wejdziesz do zakładki Firma > Edytuj i w formie księgowości zmienisz formę opodatkowania.

Jeżeli natomiast chcesz przejść na inną formę opodatkowania w ciągu roku to wystarczy, że przeprowadzisz nową instalację programu. Dzięki temu będziesz mieć dwa programy – z jedną i drugą formą opodatkowania, i tak:

 • dotychczasową (czyli KPiR) – jako archiwum
 • nową (Ryczałt) – do dalszego prowadzenia księgowości swojej Firmy, ale już z nową formą liczenia podatku.

Jeżeli natomiast chcesz przejść na inną formę opodatkowania w ciągu roku, to masz dwie możliwości, w zależności od tego, ile Firm w swoim programie SKP® posiadasz.

 1. Gdy masz do dyspozycji tylko jedną Firmę to wystarczy, że przeprowadzisz nową instalację programu. Dzięki temu będziesz mieć dwa programy – z jedną i drugą formą opodatkowania, i tak:
  – dotychczasową (czyli Ryczałt) – jako archiwum
  – nową (KPiR) – do dalszego prowadzenia księgowości swojej Firmy, ale już z nową formą liczenia podatku.
 2. Gdy masz do dyspozycji więcej niż 1 Firmę, możesz założyć w dotychczasowym programie nową Firmę, którą będziesz prowadzić już według nowej formy opodatkowania.

Po ponownym zainstalowaniu i wejściu do programu pojawi się kreator tworzenia firmy – na kroku Określ formę księgowości zaznacz: “Ryczałt ewidencjonowany”.

Następnie przejdź do Kartoteki > Plan kont i przygotuj nowe lub popraw istniejące konta sprzedażowe wskazując odpowiednią stawkę ryczałtu.

Uwaga!

Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami ustawy o PIT, każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. I tak, w przypadku: zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie:
– do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód
– lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót