Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak zaktualizować wyliczenia amortyzacji w nowym roku za poprzedni? Powrót

2020-09-01

Aby zaktualizować wyliczenie amortyzacji w nowym roku za poprzedni należy przejść na zakładkę: Kartoteki > Środki trwałe > Opcje > Operacje na nowy rok > Aktualizacja umorzenia.

Czynności automatycznej aktualizacji umorzenia możemy wykonać dla wybranych danych, co umożliwia opcja wyboru:
bieżąca pozycja – czyli ta, na którą wskazuje kursor w tabeli
zaznaczone pozycje – czyli te, które w pierwszej kolumnie mają znaczek „V”
wszystkie pozycje – czyli pozycje widniejące na liście. Jeżeli wcześniej został założony filtr, wówczas jako “wszystkie” rozumiane są tylko te, które spełniają warunek filtrujący.

Co ważne, czynność automatycznej aktualizacji umorzenia należy wykonać tylko raz. W przeciwnym wypadku przy każdorazowym uruchomieniu tej funkcji wartość umorzenia będzie ponownie zwiększana o sumę odpisów za rok ubiegły.

Powrót