Wiedza i pomoc

Do czego służą przyciski „Zapisz” i „Załaduj” podczas układania rejestru VAT?

Jeżeli często korzystamy z tego samego warunku – możemy go zapamiętać za pomocą opcji: „Zapisz”, z podaniem dowolnego opisu.

Dzięki opcji „Załaduj” w przyszłości zamiast zaznaczać poszczególne warunki oraz określać warunki i kryteria można wywołać uprzednio zapisany warunek filtrujący.