Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

PPK – czym jest i na czym polega autozapis 2023? Powrót

2023-03-02

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe, jakie są wady i zalety tego rozwiązania oraz na czym polega autozapis, którego kolejna odsłona czeka nas już 1 kwietnia 2023 roku? Na wszystkie z tych pytań odpowiedź odnajdziesz w niniejszym tekście.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (skrótowo określane jako PPK) należą do trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. Stanowią one powszechny system oszczędzania na przyszłą emeryturę przez pracowników przy jednoczesnej partycypacji pracodawców oraz państwa.

PPK w Polsce stopniowo wprowadzany był od 1 lipca 2019 roku i miał być receptą na złe prognozy demograficzne naszego kraju oraz wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Polaków, którzy chcą prywatnie inwestować w swoją emerytalną przyszłość.

Jak dokładnie działa PPK?

PPK działa bardzo prosto i nie wymaga od pracownika podejmowania żadnych kroków – przynależenie do tego programu, pomimo jego dobrowolności, jest bowiem rozwiązaniem domyślnym, z którego specjalnie trzeba zrezygnować.

Gromadzenie środków w PPK odbywa się poprzez regularne odprowadzanie wpłat przez pracodawcę. Wpłatami tymi są 2% wynagrodzenia brutto danego pracownika (warto jednak zaznaczyć, że pracownik może fakultatywnie wnieść o powiększenie swojej comiesięcznej składki maksymalnie do kolejnych 2% swojego wynagrodzenia brutto) oraz dodatkowa składka, w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, dopłacana z kieszeni pracodawcy (tu również jest możliwość podwyższenia tej składki – aż do 2,5% tego wynagrodzenia brutto). Oznacza to, że za każdą zainwestowaną w PPK przez pracownika złotówkę, kolejne 75 groszy dopłaca właśnie pracodawca. Nazwać to więc można podwyżką, o którą pracownik wcale nie musi pracodawcy prosić, gdyż należy mu się ona z litery prawa i z samego faktu przystąpienia do tego programu. Dodatkowo do PPK dopłaca również państwo, które jednorazowo, po przystąpieniu przez nas do PPK, wpłaca na nasz rachunek 250 zł, a potem co roku, deponuje również kwotę równą 240 zł.

PPK – argumenty za i przeciw

Główną zaletą Pracowniczych Planów Kapitałowych na pewno są wspomniane już wyżej dopłaty. PPK jest bowiem jedynym dostępnym na polskim rynku instrumentem, do którego dopłaca zarówno pracodawca, jak i państwo. Dodać do tego należy, że mimo tych ostatnich dopłat (a więc środków od państwa), pieniądze gromadzone przez nas na PPK są środkami całkowicie indywidualnymi (w przeciwieństwie np. do tych, które gromadzić możemy na Otwartym Funduszu Emerytalnym). Nieuzasadnione więc wydają się przy tym głośno wyrażane przez część społeczeństwa obawy, czy na pewno pieniądze na naszym koncie PPK są w pełni indywidualne, czy też, przynajmniej częściowo, państwowe (a co za tym idzie, że mogą podlegać politycznym wahaniom i przesunięciom).

Kolejnym argumentem za przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to, że wpłat na nasze konto PPK dokonuje pracodawca. Pracownik w żaden sposób nie musi więc myśleć o technicznej czynności samej wpłaty, ani podejmować jakichkolwiek innych, comiesięcznych działań z tym związanych.

Należy powiedzieć także, że pieniądze, które inwestujemy przy pomocy PPK, podlegają ciągłym inwestycjom, które przy ratalnej wypłacie po 60. roku życia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych. To więc kolejny, ogromny plus. Instrumenty inwestycyjne są przy tym na tyle różne, że mogą być dobierane poziomem ryzyka w zależności od naszej indywidualnej sytuacji i liczby lat pozostałych nam do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Szukając jednak argumentów przemawiających przeciwko PPK, trzeba koniecznie zaznaczyć, że wszystkie inwestowane w PPK pieniądze podlegają rynkowym wahaniom. Wahania te, tym bardziej mogą być widoczne we współczesnym świecie, który przez takie wydarzenia jak pandemia COVID-19, czy kryzys spowodowany wybuchem wojny w Ukrainie, stale pokazuje nam, że nie ma niczego pewnego, a żadna, nawet najbardziej bezpieczna inwestycja, nie jest pozbawiona ryzyka. Buforami bezpieczeństwa, chroniącymi w tym wypadku naszą emerytalną inwestycję, pozostają tu jednak wspomniane już dopłaty, które hipotetyczne straty mogą nam po prostu zniwelować.

Pozostając przy problemach współczesnego świata, zauważyć należy również, że w dobie wszechobecnej inflacji i nie zawsze proporcjonalnych do niej podwyżek, dla wielu pracowników ważniejszym od oszczędzania, może być jednak, aby z wynagrodzenia uzyskiwać jak najwyższą kwotę „na rękę”. To więc, że PPK tę kwotę o minimum 2% pomniejszy, dla części społeczeństwa może być kluczowym argumentem przemawiającym przeciwko temu rozwiązaniu.

Szukając kolejnych wad PPK, należy zauważyć także, że w programie tym brakuje większego udziału inwestycji zagranicznych. Taka dywersyfikacja wydawałaby się o tyle pożądana, że przyszła emerytura Polek i Polaków, która odkładana jest w dwóch pierwszych, obowiązkowych filarach emerytalnych, w wystarczającym już stopniu zależy bowiem od kondycji całej krajowej gospodarki.

Autozapis — czym jest i kiedy nastąpi kolejny?

Wspomniane zostało już wyżej, że przystąpienie do Pracowniczych Programów Kapitałowych jest sytuacją domyślną, a więc występuje tu swego rodzaju autozapis. Co bardzo ciekawe w przypadku tego programu, autozapis ten polega również na tym, że nawet jeżeli już raz wypisaliśmy się z PPK, informując o tym we właściwy sposób naszego pracodawcę, rezygnację tą ponowić będziemy musieli po upływie 4 lat.

Już niedługo zbliża się przy tym, przewidziany w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, termin, w którym nastąpi taki właśnie automatyczny zapis do PPK. Czas na złożenie kolejnej rezygnacji do pracodawcy, zgodnie z przepisami, mamy tym samym jedynie do końca marca 2023 r. Obecnie więc jest bardzo dobry moment, aby rozważyć czy oszczędzanie z PPK jest dla nas. Mamy przy tym nadzieję, że pomocnym w podjęciu tej decyzji był niniejszy artykuł, a szczególnie opisane w nim wady i zalety tego programu.

Jeżeli natomiast jesteś pracodawcą i nie wiesz, w jaki sposób odpowiednio odprowadzić, obowiązkowe w przypadku braku rezygnacji pracowników, odpowiednie składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, koniecznie skorzystaj z dedykowanego oprogramowania dla firm: SKP® Firma oraz nieograniczonej opieki serwisowej, która przysługuje każdemu korzystającemu z tego rozwiązania.

Autor:
Marek Przybylski
Specjalista ds. rachunkowości i finansów
Publikacja: 02.03.2023 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót