Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Niskie Podatki – Jak wyliczyć wynagrodzenia po zmianach od 1 lipca 2022? Powrót

2022-07-01

Uzupełniając nasz poprzedni artykuł, na prośby naszych Użytkowników przedstawiamy Państwu wybrane przykłady naliczania wynagrodzeń wg zasad jakie obowiązują od 1 lipca 2022 wprowadzone tzw. Polski Ład 2.0. nazwany teraz oficjalnie programem Niskie Podatki.

Na początek krótkie przypomnienie zmian:

  • obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej;
  • zmniejszenie kwoty zmniejszającej podatek wynosić będzie 300 zł (30 000 zł x 12% = 3600 zł / 12 = 300 zł);
  • zwiększenie kwoty wolnej dla osób samotnie wychowujących dzieci już na etapie zaliczek na podatek, po wcześniejszym wniosku pracownika;
  • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej;
  • uchylenie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 roku, tzw. rolowania podatku;
  • objęcie zerowym PIT zasiłków macierzyńskich osób korzystających z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci” oraz „ulgi dla seniorów”;
  • przywrócenie możliwości wspólnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Po zmianach skala podatkowa będzie wyglądała następująco:

Nowe zasady wyliczania wynagrodzenia będą mieć zastosowanie do wszystkich wypłat dokonanym od dnia 1 lipca 2022 r., czyli także tych, które dotyczą czerwca a są wypłacane w lipcu.

Sprawdźmy więc kto zyska a kto straci na powyższych zmianach.

Zgodnie z powyższym od lipca 2022r. nie dokonujemy już rolowania podatku, czyli porównania zaliczek na podatek dochodowy do roku 2021, zastosujemy też nową stawkę pierwszego progu 12% i kwotę zmniejszającą podatek w wielkości 300,00, wyliczenie wynagrodzenia będzie więc wyglądać następująco:

Przykład 1

Wynagrodzenie bez ulgi dla klasy średniej

Pracownik z wynagrodzeniem 5000 zł brutto miesięcznie, z PIT 2 i podstawowymi kosztami:

Na zmianach pracownik zyska 78 zł miesięcznie i 936 zł rocznie.

W SKP® wyliczenia lipcowej wypłaty będą więc wyglądały następująco:

Nowe przepisy likwidują też konieczność wyliczania ulgi dla klasy średniej, jeżeli przychód pracownika wynosił od 5 701 do 11 141 zł, wówczas do czerwca obliczaliśmy ją jednym z dwóch wzorów:

(P x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla P ( przychód) wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,

(P x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla P (przychód ) wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

Przykład 2

Wynagrodzenie z ulgą dla klasy średniej

Pracownik z wynagrodzeniem 10 000 zł brutto miesięcznie, z PIT 2 i podwyższonymi kosztami

Tak też wyliczy to program SKP®:

Nie wszyscy jednak skorzystają na zmianie przepisów, będzie tak np. w przypadku osoby zarabiającej najniższą krajową. Dla nich z uwagi na fakt, że od wynagrodzenia 3 010 zł nie jest naliczana zaliczka na podatek ze względu na zastosowanie kwoty wolnej od podatku, nic się nie zmieni.

Przykład 3

Wynagrodzenie 3010,00 zł

Pracownik z wynagrodzeniem 3 010 zł brutto miesięcznie, z PIT 2 i podstawowymi kosztami:

Co ma swoje odziwercielenie w SKP®:

W dalszym ciągu obowiązuje zwolnienie z PIT dotyczące osób, które nie ukończyły 26 lat, pracujących emerytów, dla rodzin 4+ i powracających z zagranicy.

Zwolnienie dotyczy przychodów ze stosunku pracy, z umów zleceń.

Nie ma natomiast zastosowania do działalności gospodarczej czy też do przychodów uzyskiwanych z umów o dzieło.

Nie ma także zastosowania do przychodów z zasiłków. Ale …. od 1 lipca zwolnienie z PIT obejmuje także zasiłki macierzyńskie.

Zobaczmy na powyższym przykładzie kształtowało by się wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach, w których następuje zbieg tych dwóch zasiłków.

Przykład 4

Zasiłek macierzyński

Pracownica, mająca 25 lat, w danym miesiącu korzysta z zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Zakład wypłaca zasiłki.

Zapis tego wynagrodzenia będzie więc wyglądał następująco:

Zwolniony z opodatkowania od lipca jest tylko zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy nadal podlega opodatkowaniu. Na zwolnieniu tym pracownica zyska więc w tym przypadku 325 zł.

Koniec podwójnego przeliczania zaliczek na podatek za pracowników, ale czy na pewno ….

W 2022 r. pracownikowi, który uzyska w danym miesiącu niskie przychody ze stosunku pracy, trzeba będzie obliczyć dodatkowo zaliczkę PIT wg „starych” zasad w celu weryfikacji, czy składki zdrowotnej nie należy obniżyć do wysokości tej „starej” zaliczki PIT. I zasada ta nadal pozostała aktualna, bowiem nie zmieniła się w tym zakresie ustawa o NFZ.

Dalej więc musimy wyliczyć wielkość tej hipotetycznej zaliczki na podatek, do której będziemy stosować zasady obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., czyli stosując stawkę 17% i kwotę zmniejszającą podatek w wielkości 43,76 zł .

Przykład 5

Ograniczenie składki zdrowotnej do wielskości zaliczki na podatek

Pracownik otrzymał w m-cu lipcu wynagrodzenie 1 000 zł.

Jak została wyliczona składka zdrowotna? Przystępujemy więc do wyliczeń:

Składka zdrowotna 9%: 862,90 (1000-137,10 skł. Społeczna)*9%= 77,66
Następnie sprawdzamy ile wyniesie hipotetyczna zaliczka wyliczona wg. zasad z 2021r.:
Podstawa opodatkowania: 1000 – 250 – 137,10 = 613 zł
Podatek: 613*17%= 104,21 zł
Podatek po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 43,76 zł: 104,21- 43,76=60,45 zł

Jak widać, zaliczka wg starych zasad jest mniejsza od 9% zdrowotnego (60,45 < 77,66 zł), dlatego dochodzi do ograniczenia zdrowotnej do podatku i wynosi ona w tym przykładzie 60,45 zł.

Po nowelizacji wraca możliwość wspólnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dziecko. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci, będzie można już na etapie wyliczania zaliczek zastosować kwotę zmniejszająca podatek w podwójnej wysokości.

Przykład 6

Osoba samotnie wychowująca dziecko

Pani Katarzyna jest mamą samotnie wychowującą dziecko. Jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ma stosowane podstawowe koszty uzyskania przychodu. Złożyła pracodawcy wniosek o stosowanie do niej podwójnej kwoty zmniejszającej ze względu na rozliczenie z dzieckiem. Jej wynagrodzenie wynosi 8000 zł .

W programie w Danych Osobowych zaznaczamy otrzymanie danego oświadczenia.

Przy takim zaznaczeniu kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła nie 300 zł a 600 zł. W tym celu w danym miesiącu wprowadzamy w polu Ulga – literę: u, a jej wynagrodzenie będzie wyliczone następująco:

Od lipca 2022 nastąpiła zmiana w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób pełniących obowiązki społeczne lub obywatelskie oraz prokurentów, bez względu na sposób powoływania tych osób.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego będzie powstawał z dniem, w którym wynagrodzenie pobrane z tytułu powołania do pełnienia funkcji przekroczy w roku kalendarzowym kwotę 6000 zł. Podstawę wymiaru dla tej grupy osób będzie stanowiła kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobranego z tego tytułu ponad kwotę 6000 zł.

Przykład 7

Osoba pełniąca obowiązki społeczne lub obywatelskie

Jan otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia obowiązków społecznych w wysokości 950 zł miesięcznie .

Od stycznia do czerwca otrzymał 950*6= 5 700 zł. Wypłata za lipiec spowoduje przekroczenie limitu zwolnionego ze składki zdrowotnej 6 000 zł i wartość przychodu ponad ten limit powinna zostać oskładkowana, czyli kwota 300 zł będzie wolna od zdrowotnej, a 650 będzie jej podlegało.

Zapis w SKP® będzie wyglądał więc następująco:

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót