Wiedza i pomoc

Czy można w ilości dodać więcej miejsc po przecinku?

Tak, program SKP® daje możliwość wprowadzenia trzeciego miejsca po przecinku w ilości.

Aby tego dokonać należy wejść w zakładkę:
Księgi > Fakturowanie > Opcje > Opcje fakturowania
Następnie w pkt. 6 „Ile miejsc po przecinku w ilości” należy samodzielnie dokonać wyboru.