Wiedza i pomoc

Czy można dodać w cenie trzecie miejsce po przecinku?

Nie ma takiej możliwości. Jednostka monetarna w Polsce dzieli się na 100 groszy, w związku z czym nie można określić 3 i 4 miejsca po przecinku.