Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Klucz serwisowy – dlaczego warto wykorzystywać go w codziennej pracy Powrót

Rejestrowanie dokumentów księgowych w dowolnej kolejności z możliwością poprawiania i kasowania błędnych zapisów to istotna funkcjonalność dla firm i biur. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których konieczne jest naniesienie poprawek. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi właśnie Klucz serwisowy.

Dlaczego warto?

Po podaniu specjalnego hasła i użycia zewnętrznego klucza możesz:

  1. „bezśladowo” nanosić poprawki w zaksięgowanych dokumentach, a także usuwać je z systemu,
  2. zmieniać oznaczenia w Planie Kont nawet jeśli Konto jest używane,
  3. odblokujesz program w przypadku zgubienia hasła roboczego.

Upoważniona osoba, może zmieniać wszystkie elementy zaksięgowanej pozycji (włącznie z usunięciem), co ułatwia postępowanie w przypadku pomyłek. Bez użycia Klucza serwisowego program nie zezwala na tego rodzaju poprawki oferując typowe metody księgowe, jak storno (zapis anulujący) i ponowne wprowadzenie poprawnej pozycji.

Jak dokonywać zmiany na zaksięgowanych dokumentach?

Program gromadzi zapisy w części księgowej (Dziennik zapisów) i na ich podstawie buduje Księgę, rejestry i inne zestawienia. Na zaksięgowanych dokumentach możliwe jest dokonanie tylko drobnych korekt polegających na zmianie dnia wpisu do Księgi, czy opisu zdarzenia gospodarczego i typu VAT.

Jeżeli zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości i wymaganiami ustawy o podatku dochodowym, dbamy o prawidłowość zapisów w całym systemie (obroty Kont i kontrahentów), w sytuacji jakieś pomyłki musimy wykonać dalej idące poprawki. Taką czynnością jest wykonanie storna, czyli wprowadzenie dokumentu o tych samych parametrach, lecz z kwotą o przeciwnym znaku.

Używanie storna w księgowości umożliwia zachowanie czytelności zapisów na koncie. Jeśli jednak nie chcesz, aby wprowadzane poprawki były widoczne możesz „bezśladowo” edytować zaksięgowane dokumenty. Wystarczy, że będziesz posiadał dodatek do programu Klucz serwisowy. Dodatkowo będziesz mógł całkowicie usuwać już zaksięgowane dokumenty.

Zmiana oznaczeń w Planie Kont – czy to możliwe?

Tak! Posiadanie Klucza serwisowego pozwala na zmianę oznaczeń w Planie Kont. Jeśli nie posiadasz tego dodatku możesz zmienić symbol Konta w Planie Kont tylko, gdy nie ma dokumentów księgowanych na tym koncie. W sytuacji, gdy potrzebujesz zmienić oznaczenie konta, na którym są zaksięgowane dokumenty, możesz to zrobić, posiadając dodatek do programu Klucz serwisowy.

Zgubiłem hasło – co dalej?

Jeśli w punkcie System > Hasła, ustawiłeś hasło niezbędne do uruchomienia programu i nie pamiętasz go, nie stresuj się. Posiadając Klucz serwisowy możesz odblokować system.

Wystarczy, że wybierzesz opcję: Popraw (System > Hasło > Popraw) i wpisując hasło Klucza serwisowego wejdziesz do programu – możesz wtedy dokonać zmiany hasła. Jeżeli zgubisz także i to hasło, zawsze możesz skontaktować się z BOK, które po weryfikacji licencji poda Twoje hasło Klucza.

Jak zakupić dodatek?

Klucz serwisowy możesz zamówić bezpośrednio z programu! Wejdź do Centrum Serwisowego – wybierz na pasku menu: Zamówienie i wypełnij formularz. Po dokonaniu zapłaty i ponownym uruchomieniu programu będziesz już miał Klucz serwisowy w swoim systemie.

Pamiętaj, aby po ponownym uruchomieniu programu zaakceptować zmianę danych licencyjnych (wyświetli się okienko z informacją do Twojej akceptacji).

Hasło specjalne – wyjaśnienie zastosowania

Kiedy zapomnieliśmy hasła codziennego do odblokowania systemu możemy wykorzystać właściwość hasła specjalnego. Umożliwia ono wejście do programu nawet, gdy nie znamy hasła codziennego.

Przy wejściu do programu wpisujemy hasło specjalne, przechodzimy do punktu: System > Hasła. Wywołujemy operację: “Popraw”. Na żądanie systemu znów podajemy hasło specjalne, jako potwierdzenie naszych uprawnień.

Teraz do obu pól (Hasło operatora i Powtórz hasło) wpisujemy nowe hasło codzienne. Hasło codzienne może być też puste, (czyli będziemy pracować bez hasła), o ile inny z Użytkowników nie używa takiego samego, “pustego” hasła.

Więcej informacji na temat Klucza serwisowego w poradzie: Jak aktywować Klucz serwisowy >

Powrót