Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak dodać nowy produkt bez przyjęcia go na magazyn? Powrót

2020-09-10

W celu dodania nowego produktu bez przyjęcia na magazyn, wprowadzamy go w programie jako sam indeks towarowy.

W tym celu proszę wejść do zakładki: Księgi > Fakturowanie > miniMagazyn, a następnie w otwartym oknie, w dowolnej zakładce klikamy na dolnym pasku przycisk: „Słownik„.

Potem w otwartym oknie klikamy przycisk: “Dodaj”.

W kolejnym okienku: “Magazyn – Towary i usługi – NOWY” – wprowadzamy nowy produkt i zatwierdzamy go przyciskiem “OK”.

Powrót