Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Korektor zapisów księgowych (Klucz serwisowy) – uruchomienie nowego rozwiązania po zakupie Powrót

2021-04-13

Korektor zapisów księgowych (wcześniej: Klucz serwisowy) składa się z hasła specjalnego i z pliku aktywacyjnego.

Po zakupie dodatku Korektor zapisów księgowych i uruchomieniu programu pojawi się informacja o aktualizacji danych licencyjnych.

Po kliknięciu [Tak] ukaże się kolejne okno z informacją dotyczącą już samego Korektora zapisów księgowych.

Klikając [Drukuj instrukcję do Korektora zapisów księgowych Klucza serwisowego] możesz przeczytać lub wydrukować instrukcję, jak aktywować Korektor zapisów księgowych (Klucz serwisowy) wraz z zapisanym Hasłem specjalnym.

Pamiętaj, że Hasło specjalne dostępne jest w trzech miejscach:

  • w okienku: Aktualizacja danych licencyjnych – Korektor zapisów księgowych (Klucz serwisowy), zrzut powyżej – które wyświetlane jest podczas aktywacji zakupionego dodatku,
  • w zakładce: System > Korektor zapisów księgowych (Klucz serwisowy), dostępne jest hasło wraz z instrukcją,
  • w mailu, który otrzymujesz po zakupie dodatku Korektor zapisów księgowych (Klucz serwisowy).

Klikając na powyższym oknie [OK] wejdziesz do programu.

Aktywowanie Klucza serwisowego

Aby aktywować Korektor zapisów księgowych (Klucz serwisowy) zamknij dane Firmy – w tym celu kliknij w menu górnym przycisk [Zamknij].
Następnie wybierz zakładkę: System > Korektor zapisów księgowych (Klucz serwisowy).

W polu: “Hasło specjalne” wpisz hasło specjalne do Korektora zapisów księgowych (Klucza serwisowego). Pamiętaj, że wielkość liter (małe/duże) jest obojętna.

Wskaż lokalizację pliku aktywującego Korektora zapisów księgowych (Klucz serwisowy skp_win.key) klikając [Przeglądaj].
Plik powinien znajdować na dysku komputera w miejscu instalacji programu.

Po kliknięciu [OK] pojawi się pytanie, czy aktywować Korektor zapisów księgowych (Klucz serwisowy).

Uwaga: Klucz serwisowy można aktywować na 2 sposoby:

  • na stałe – wybierając [Do odwołania]. Po wyjściu z programu i jego ponownym włączeniu cechy wynikające z Korektora zapisów księgowych (poprawianie, usuwanie) nadal będą dostępne. Przy wielu Użytkownikach Korektor jest „stały” tylko dla tego Użytkownika, który go aktywował. Może on też wyłączyć „stałe” działanie Korektora w analogiczny sposób, jak go aktywował.
  • jednorazowo – wybierając [Tylko w tej sesji]. W tej sytuacji poprawki będą możliwe tylko podczas jednej sesji. Po powtórnym uruchomieniu programu, chcąc dalej dokonywać zmian, musisz ponownie aktywować Korektor.

Zalecamy aktywację Korektora zapisów księgowych tylko w tej sesji, ponieważ dostęp do poprawek następuje tylko w efekcie całkowicie świadomego działania osoby upoważnionej do dysponowania Korektorem i hasłem!

Po poprawnej aktywacji Korektora na ekranie pojawi się napis: Korektor zapisów księgowych (Klucz serwisowy aktywny).

Uruchomienie działania Korektora zapisów księgowych i praca z wykorzystaniem jego możliwości

Po dokonaniu aktywacji okno aktywacji Korektora zostanie zamknięte. Kliknij zakładkę [Firma] w menu górnym i otwórz Firmę.

Przejdź do zakładki: Dziennik zapisów (lub Rejestry VAT), gdzie masz teraz możliwość dokonywania zmian. Przycisk [Pokaż] będzie miał teraz opis [Edytuj], pojawi się przycisk [Skreśl], a w Opcjach “Usuń skreślone pozycje”.

Będziesz mógł także zmieniać numerację Kont w punkcie Plan Kont. W ten sposób będziesz mógł po pewnym okresie pracy w programie przebudować Plan Kont, dostosowując go do potrzeb firmy, zgodnie z nabytymi doświadczeniami.

Aktywacja – jak ponownie włączyć działanie Korektora zapisów księgowych (Klucza serwisowego)? Przeczytaj poradę >

Dezaktywacja – jak wyłączyć działanie Korektora zapisów księgowych (Klucza serwisowego)? Przeczytaj poradę >

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót