Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Klucz serwisowy – uruchomienie nowego rozwiązania po zakupie Powrót

Klucz serwisowy składa się z hasła specjalnego i z pliku aktywacyjnego.

Po zakupie dodatku Klucz serwisowy i uruchomieniu programu pojawi się informacja o aktualizacji danych licencyjnych.

Po kliknięciu [Tak] ukaże się kolejne okno z informacją dotyczącą już samego Klucza serwisowego.

Klikając [Drukuj instrukcję do Klucza serwisowego] możesz przeczytać lub wydrukować instrukcję, jak aktywować Klucz serwisowy wraz z zapisanym Hasłem specjalnym.

Pamiętaj, że Hasło specjalne dostępne jest w trzech miejscach:

  • w okienku: Aktualizacja danych licencyjnych – klucz serwisowy (zrzut powyżej) – które wyświetlane jest podczas aktywacji zakupionego dodatku,
  • w zakładce: System > Klucz serwisowy (dostępne jest hasło wraz z instrukcją),
  • w mailu, który otrzymujesz po zakupie dodatku Klucz serwisowy.

Klikając na powyższym oknie [OK] wejdziesz do programu.

Aktywowanie Klucza serwisowego

Aby aktywować Klucz serwisowy zamknij dane Firmy – w tym celu kliknij w menu górnym przycisk [Zamknij].
Następnie wybierz zakładkę: System > Klucz serwisowy.

W polu: “Hasło specjalne” wpisz hasło specjalne do Klucza serwisowego. Pamiętaj, że wielkość liter (małe/duże) jest obojętna.

Wskaż lokalizację pliku aktywującego Klucz serwisowy skp_win.key klikając [Przeglądaj].
Plik powinien znajdować na dysku komputera w miejscu instalacji programu.

Po kliknięciu [OK] pojawi się pytanie, czy aktywować Klucz serwisowy.

Uwaga: Klucz serwisowy można aktywować na 2 sposoby:

  • na stałe – wybierając [Do odwołania]. Po wyjściu z programu i jego ponownym włączeniu cechy wynikające z Klucza (poprawianie, usuwanie) nadal będą dostępne. Przy wielu Użytkownikach Klucz jest „stały” tylko dla tego Użytkownika, który go aktywował. Może on też wyłączyć „stałe” działanie Klucza w analogiczny sposób, jak go aktywował.
  • jednorazowo – wybierając [Tylko w tej sesji]. W tej sytuacji poprawki będą możliwe tylko podczas jednej sesji. Po powtórnym uruchomieniu programu, chcąc dalej dokonywać zmian, musisz ponownie aktywować Klucz.

Zalecamy aktywację Klucza tylko w tej sesji, ponieważ dostęp do poprawek następuje tylko w efekcie całkowicie świadomego działania osoby upoważnionej do dysponowania Kluczem i hasłem!

Po poprawnej aktywacji Klucza na ekranie pojawi się napis: Klucz serwisowy aktywny.

Uruchomienie działania Klucza serwisowego i praca z wykorzystaniem jego możliwości

Po dokonaniu aktywacji okno aktywacji Klucza zostanie zamknięte. Kliknij zakładkę [Firma] w menu górnym i otwórz Firmę.

Przejdź do zakładki: Dziennik zapisów (lub Rejestry VAT), gdzie masz teraz możliwość dokonywania zmian. Przycisk [Pokaż] będzie miał teraz opis [Edytuj], pojawi się przycisk [Skreśl], a w Opcjach “Usuń skreślone pozycje”.

Będziesz mógł także zmieniać numerację Kont w punkcie Plan Kont. W ten sposób będziesz mógł po pewnym okresie pracy w programie przebudować Plan Kont, dostosowując go do potrzeb firmy, zgodnie z nabytymi doświadczeniami.

Aktywacja – jak ponownie włączyć działanie Klucza serwisowego? Przeczytaj poradę >

Dezaktywacja – jak wyłączyć działanie Klucza serwisowego? Przeczytaj poradę >

 

Powrót