Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Nie wysłałeś JPK – co teraz? Powrót

2018-04-11

Od 1 stycznia 2018 r. firmy będące czynnymi podatnikami VAT mają obowiązek comiesięcznego wysyłania pliku JPK_VAT. Masz czas do 25. dnia następnego miesiąca, a jeżeli dzień ten wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawo wolny, do następnego dnia roboczego po nim wypadającym. Przyzwyczaiłeś się już do tego obowiązku ? A może zdarza Ci się jeszcze o tym zapomnieć ? Przeczytaj, jakie konsekwencje dla Ciebie może nieść za sobą niezłożenie pliku JPK w terminie i jak ich uniknąć.

Co mogło się zdarzyć ?

Złożyłeś plik JPK w wyznaczonym terminie i wydało Ci się, że wszystko poszło dobrze, ale nie pobrałeś od razu UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru. Po czasie okazuje się, że próba jego pobrania kończy się komunikatem o błędzie. Okazuje się, że podałeś nieprawidłowe dane autoryzujące, tzn. mogłeś popełnić jakąś literówkę w imieniu bądź nazwisku lub podałeś błędny numer NIP. Ale najczęściej, co wiemy z doświadczenia, powodem mogła być nieprawidłowa kwota przychodu.

Pamiętaj!
W 2018 r. przy wysyłce plików JPK_VAT danymi autoryzującymi będzie osiągnięta kwota przychodu z roku 2016. Co ważne, musisz ją podać co do grosza.
Jeżeli natomiast pojawiła się informacja typu „ 414 – Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XML”. Oznacza to, że w wykazanych w pliku danych pojawił się jakiś błąd. Może to być np. brak numeru faktury, czy numeru NIP kontrahenta. Pamiętaj o sytuacji, gdy poza standardowymi księgowaniami w pliku JPK wykazujesz także dodatkowe informacje jak np.:
– zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej lub
– kwotę korekty rocznej – w przypadku sprzedaży mieszanej,
to w tych przypadkach musisz również podać odpowiednio numer dokumentu, gdyż jest to pole wymagane w strukturze pliku JPK.

Jakie inne błędy mogą spowodować niewysłanie pliku?

Może to być np. niewłaściwa data dokumentu, gdzie zamiast roku 2018 podałeś podczas księgowania rok 1818 lub 2028. Zdarzają się też pomyłki w adresie mailowym, np. brakuje kropki przed „pl”, wpisałeś polskie znaki lub podałeś dwa adresy jednocześnie. Pamiętaj też, że obecnie obowiązującą strukturą pliku JPK_VAT jest struktura nr 3, która wymagana jest także podczas tworzenia i wysyłki korekty z roku ubiegłego ( choć w roku poprzednim obowiązywał inny jej numer). Taka sytuacja na pewno skutkować będzie odrzuceniem pliku jako niezgodnego ze schematem.

Kary za niezłożenie

To teraz trochę Cię postraszymy. Niezłożenie pliku JPK w wyznaczonym terminie to wykroczenia lub nawet przestępstwo skarbowe! Kara za to niedopełnienie obowiązku podatkowego może sięgnąć aż 120 stawek dziennych w przypadku, gdy postępowanie skończy się uznaniem jego statutu jako wykroczenia, do aż 720 stawek dziennych w przypadku przestępstwa skarbowego. Ale wiedź, że możesz być tą grzywną obciążony nie tylko, gdy nie wysłałeś go w terminie, ale także gdy przesłałeś go w nieodpowiedniej formie lub gdy podane w nim dane zawierają nieprawdę. O jakich kwotach mówimy? W przypadku wykroczeń skarbowych grzywna ta w 2018 roku może wynieść:
– od 210 zł do 4 200 zł – przypadku, gdy nałożony zostanie mandat;
– od 210 zł do 21 000 zł – gdy to postępowanie wobec Ciebie skończy się nakazem sądu;
– od 210 zł do 42 000 zł – w sytuacji, gdy sąd grzywna zostanie nałożona na Ciebie wyrokiem sądu.
Natomiast jeżeli czyn taki zakwalifikowany będzie już jako przestępstwo skarbowe, kary te mogą osiągnąć odpowiednio progi:
– od 70 do 700 zł – w przypadku minimalnej kary
– od 700 zł do 5 mln 600 tys zł – kara wymierzona nakazem sądu,
– od 700 zł do 20 mln 160 tys zł – kara wymierzona wyrokiem sądu.
Wszystko zależy od decyzji sądu, ale na pewno przy jej ustaleniu weźmie sąd pod uwagę Twoje dochody, sytuację osobistą, czy rodzinną i majątkową.

Jak uniknąć kary ?

Wiesz, że nie zdążysz sporządzić rozliczenia w wyznaczonym terminie. Zastanawiasz się, czy nie lepiej złożyć „zerowego” rozliczenia, a potem wysłać korekty jako właściwego rozliczenia? Ale czy to na pewno lepsze rozwiązanie? Przecież podajesz wtedy stan rozliczenia Vat niezgodny z rzeczywistością. Możesz tym samym narazić się na wyższe sankcje, niż jakbyś w ogóle go nie złożył. A już na pewno nie rób tego w sytuacji, gdy w złożonej deklaracji VAT wykazałeś jakieś wartości. Dajesz bowiem na tacy informację urzędnikom skarbowym o swojej winie. Co więc zostaje? Może złożenie „czynnego żalu”?

Instytucja „czynnego żalu” może być skuteczna, tylko w sytuacji gdy urząd skarbowy nie miał wiedzy na temat zaistniałego stanu. Pamiętaj, zrób to zanim organ zauważy błąd i odezwie się do Ciebie jako pierwszy. A przecież urzędnicy doskonale wiedzą, że Twoje zeznanie nie wpłynęło. Zatem niezwłocznie wyślij plik JPK w ślad za przesłaną deklaracją VAT, a potem sporządź stosowne wyjaśnienie na piśmie i przekaż je naczelnikowi urzędu skarbowego ( niestety, nie wyślesz go elektronicznie). Oczywiście decyzja o uznaniu Twojego usprawiedliwienia zawsze należy do naczelnika, ale może uzna on Twój powód i odstąpi od ukarania. Zadbaj więc by jak najlepiej uzasadnić przyczynę niewywiązania się z tego obowiązku i udowodnij, że nie było to celowe działanie. Na przykład, gdy powodem były utrudnienia techniczne, np. nie działał serwer ministerstwa. Pamiętaj o zgromadzeniu dowodów na zaistniałą sytuację ( np. mogą to być zrzuty z ekranu z informacją o braku funkcjonalności).

Różne wypadki „chodzą po ludziach”. Jeżeli przyczyną niezłożenia pliku jest jakaś ważna okoliczność usprawiedliwiająca nie wywiązanie się z tego obowiązku, np. choroba. A wiesz o tym, że nie dasz rady dotrzymać terminu, jak najszybciej zwróć się z prośbą o odroczenie terminu. Pamiętaj, musisz to zrobić zanim upłynie ustawowy termin na ich dostarczenie. Naczelnik urzędu rozpatruje każdą z takich próśb indywidualnie i jeżeli uzna, że podane przez Ciebie powody usprawiedliwiają niemożność wywiązania się tego obowiązku w danym terminie i zobowiążesz się do wysłania pliku JPK_VAT i deklaracji w możliwie najbliższym realnym terminie, przychyli się do Twojego wniosku.

Pamiętaj też, że przesłanie pliku JPK_VAT nie zwalnia z obowiązku wysyłki eDeklaracji. Weź też pod uwagę, iż czas oczekiwania na UPO do wysłanego pliku JPK może być długi i nawet jak pobrałeś już UPO do wysłanej e-deklaracji VAT-7 nie oznacza to, że nie poczekasz jeszcze na UPO do JPK. Zwłaszcza, gdy czynności tych dokonujesz na ostatnią chwilę. Dokonaj więc wszelkich starań, by o ile to możliwe, zrealizować swój obowiązek podatkowy wcześniej, tak, by w razie pomyłki mieć jeszcze czas na poprawki i powtórną wysyłkę. Weź też pod uwagę, że takich spóźnialskich może być więcej i mogą też wystąpić przeciążenia ministerialnego serwera. Nie odkładajmy więc wszystkiego na ostatni dzień.

Ważne!
Warto posiadać aktywny pakiet Opieki Serwisowej, bowiem w sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek błędu możesz być pewny, że nie zostaniesz z tym problemem sam. Jeśli więc nie kupiłeś dotąd Aktualizacji i Opieki Serwisowej na rok 2018 – zamów ją już dziś i korzystaj z naszej pomocy technicznej i merytorycznej do programu SKP® bez ograniczeń.

Plik JPK_VAT nie jest aż tak straszny i z czasem da się do niego przyzwyczaić, tak jak to swego czasu było z e-Deklaracjami. Od 1 lipca doszły także kolejne obowiązki związane z pozostałymi strukturami pliku JPK: JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KPiR, czy też JPK_EWG. Wszystkie będziesz mógł bez problemu sporządzić w swoim programie SKP®. Ale spokojnie. Na szczęście nie będziesz je wysyłał co miesiąc, jak w przypadku JPK_VAT, a jedynie na wezwanie urzędu. Z pewnością w kolejnym artykule szerzej na ten temat napiszemy.

Autor:

Ewelina Mandziuk

Specjalista ds.finansów

Grafika:

Photo by Charlz Gutiérrez De Piñeres on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót