Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Podpisanie pliku JPK_VAT profilem ePUAP Powrót

2018-11-15

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Aktualizacja: 18.12.2023 r.

Zobacz również FILM INSTRUKTAŻOWY >

Utworzyłeś plik JPK_VAT zgodnie z procedurą opisaną w poradzie „Jednolity Plik Kontrolny” w Rejestry VAT > Opcje > JPK-VAT Tworzenie

Aby móc go wysłać na serwery Ministerstwa Finansów, plik musi być wcześniej zweryfikowany. Weryfikacji tej dokonujemy podpisując plik przy użyciu jednej z dwóch metod:
• popisem kwalifikowanym lub,
• z wykorzystaniem podpisu profilem zaufanym platformy ePUAP.

Z pierwszej opcji skorzystać muszą spółki i tak jak dotychczas wysyłać e-deklaracje i podpisywać je wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Nieposiadające podpisu kwalifikowanego osoby fizyczne mają do dyspozycji profil zaufany na platformie ePUAP.

Gdy masz już utworzony plik JPK_VAT, czas przystąpić do jego wysyłki, dokonasz tego w oknie JPK-VAT Wysyłka.

Poniżej przedstawimy możliwość wysyłanie plików JKP_VAT z wykorzystaniem podpisu profilem zaufanym platformy ePUAP.

Aby tego dokonać, należy podjąć następujące kroki:

1. Aby wysłać plik JPK_V7M (JPK_V7K) podpisując profilem zaufanym ePuap należy w pierwszej kolejności wybrać plik do wysyłki na oknie: „JPK dokumenty masowe” poprzez znaczenie odpowiedniej pozycji.

Następnie wcisnąć przycisk: „Wyślij wybrany dokument do Urzędu podpisując ePUAP’em

Podpisanie profilem zaufanym ePUAP

2. Plik, który będziemy podpisywać, znajduje się w lokalizacji wskazanej poniżej. Możemy również skorzystać z przycisku: Otwórz lokalizację pliku:

Podpisanie profilem zaufanym ePUAP

3. Następnie należy przejść na stronę :
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

i nacisnąć przycisk: START.

4. Na kolejnej stronie zaznaczamy pokazany przycisk i wybieramy: DALEJ

Podpisanie profilem zaufanym ePUAP

5. W kolejnym kroku nacisnąć przycisk: PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT

Podpisanie profilem zaufanym ePUAP

6. Na kolejnym ekranie musimy wskazać plik do podpisu z punktu 1 lub przeciągnąć go z okna, w którym się znajduje.

Podpisanie profilem zaufanym ePUAP

7. Kolejny ekran poinformuje nas o poprawności dodania pliku. I tu należy nacisnąć przycisk: PODPISZ

Podpisanie profilem zaufanym ePUAP

8. Następnie należy postępować zgodnie z zaleceniami logowania do profilu zaufanego. Brak ilustracji tego kroku spowodowany jest tym, że logowanie może odbywać się na wiele sposobów. Opis ich znajdziemy poniżej.
https://www.gov.pl/web/login

9. Po podpisaniu pliku należy wybrać przycisk: POBIERZ i zapisać plik w znanej nam lokalizacji.

Podpisanie profilem zaufanym ePUAP

10. Następnie w SKP® wskazujemy podpisany plik:

Podpisanie profilem zaufanym ePUAP

i naciskamy przycisk: Wyślij.

Podpisanie profilem zaufanym ePUAP

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót