Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Dlaczego kwoty w deklaracji VAT nie pokrywają się z kwotami z pliku JPK_VAT? Powrót

2018-11-27

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy utworzonym plikiem JPK a rozliczeniem VAT (Rejestry VAT i deklaracja VAT-7/7K), proszę sprawdzić następujące kwestie:
rodzaj użytego do księgowania tej faktury konta i odpowiedniej dla danej transakcji stawki VAT – np. : dla poz. 11 i 12 deklaracji VAT – musi być użyte konto mające oznaczenie w Planie kont w poz.Ujmować w deklaracji VAT jako: „C- usługi poza terytorium kraju- art. 100 ust. 1 pkt.4” i stawka NP.1; poz. 11 deklaracji VAT – „zwykłe” konto sprzedażowe i stawka NP1; poz. 22 deklaracji VAT – konto mające oznaczenie w Planie kont w poz. Ujmować w deklaracji VAT jako: „E- eksport towarów” i stawka 0%; poz. 21 deklaracji VAT – konto mające oznaczenie w Planie kont w poz. Ujmować w deklaracji VAT jako: „ D – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów” i stawka 0%;
– czy nie została zaznaczona opcja „ujmij poza JPK” (Dziennik Zapisów – Edytuj/Pokaż);
czy metoda rozliczenia VAT (Rejestry VAT > Opcje > Rozliczenie VAT metody) – przed i po zmianą jest jednakowa (oczywiście w sytuacji nie zmienienia metody w stosunku do poprzedniego okresu);
czy dodatkowe informacje do deklaracji, takiej jak: kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury o którym mowa w art., 14 ust. 5 ustawy zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust.6 ustawy kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegających wpłacie w terminach o których mowa w art. 103 ust, 5 a u 5 b ustawy korekta podatku VAT z tytułu sprzedaży środka trwałego korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć zostały wprowadzone we właściwym miejscu w programie (Deklaracja VAT > Opcje > Dodatkowe dane do deklaracji VAT-VAT-7/7K), a nie wprost w pola samej deklaracji VAT
– czy korekta podatku VAT z tytułu tzw. ulgi za złe długi – została przeprowadzona w programie zgodnie z poradą „Korekta podatku VAT” zawartą w programie (Zakładka: POMOC > ABC Użytkownika), a nie została wprowadzona wprost w deklarację VAT.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót