Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Faktura , pro forma …? Sprawdź wiedzę! Powrót

2018-09-21

Chcesz sprawdzić swoja wiedzę? Przeprowadźmy więc krótki test. Odpowiedź przed sobą na kilka pytań, a sprawdzisz swoje przygotowanie do prowadzenia księgowości.

Czy wiesz, że za ujęcie w VAT niezapłaconych faktur możesz zapłacić grzywnę?
Kontrola należności stała się już obowiązkiem, bowiem VAT od niezapłaconych faktury zakupowych należy usunąć z rozliczenia VAT po upływie 150 dni od terminu płatności. Korekty tej należy dokonać zarówno w przypadku, gdy nie zapłacono całej kwoty, jak też wówczas, gdy uregulowano swoje zobowiązanie tylko w części. Nieopłacenie dokumentu zakupowego wiąże się z obowiązkiem wykonania takowej korekty, natomiast w przypadku nieotrzymania zapłaty za fakturę sprzedażową mamy prawo odzyskać zapłacony wcześniej VAT.

Procedura marży , samofakturowanie, odwrotne obciążenie – wiesz co oznaczają te wyrażenia?
Oznaczenie „Faktura VAT”, a właściwie słowo VAT przestało być wymagane. Nie ma już obowiązku stosowania na fakturze nadruku „ORYGINAŁ / KOPIA”. Dokument wystawić należy w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się nabywcy, a drugi pozostawia się w swojej dokumentacji. Określenie „daty sprzedaży” zastąpiono datą wykonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usług. Podatnicy VAT marży, stosują takie oznaczenia jak m.in: „procedura marży dla biura podróży”, „procedura marży – towary używane”. Natomiast Mali Podatnicy wykazują na dokumencie sprzedaży wyraz „metoda kasowa”. Wystawiający faktury w imieniu i na rzecz innego podatnika musi zawrzeć na fakturze wyrażenie „samofakturowanie”, a faktury, w których podatek rozlicza sam nabywca muszą być oznaczone jako „odwrotne obciążenie”. Czy wiesz, że możesz wystawić tzw. fakturę uproszczoną, wystawiana, gdy kwota faktury nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Nie musi ona zawierać wszystkich danych, np. nabywcę wykażesz tylko w postaci numeru NIP.

Czy wiesz jak postępować z pro formą?
Wystawiasz faktury pro forma? Są one propozycją sprzedaży, a tym samym nie wynika z niego obowiązek podatkowy. Ale żeby nie został uznany dokumentem księgowym, każdy dokument bez względu na nazwę, nie może zawierać wszystkich danych uznanych za minimum zawartych w Ustawie o VAT. Obecnie bowiem nie wystawiamy już „Faktury VAT”, a jedynie „faktury”, a nawet i tego słowa nie mamy obowiązku podawać. Staje się więc nią każdy dokument bez względu na jego nazwę, zawierający określone przepisami elementy, bowiem obowiązek podatkowy w większości przypadków następuje w chwili wystawienia faktury. Faktura pro forma zawarta w naszym programie nie zawierała wszystkich cech faktury, więc możesz spać spokojnie.

Czy wiesz, ile obecnie wynosi dieta delegacji krajowych?
Dieta krajowa wynosi 30 zł, natomiast ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej – 6 zł natomiast na pokrycie kosztów noclegu 45 zł. Ich wysokość pozostaje niezmienna od 2013r. Dietę pracownika, któremu zapewniono częściowe wyżywienie należy zmniejszyć, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie i kolacja po 25% diety, a obiad 50%. Również w delegacji zagranicznej nastąpiły zmiany.

Jeżeli na wszystkie te pytanie odpowiedziałeś TAK – jesteś dobrze przygotowany do prowadzenia księgowości i będąc na bieżąco z wszelkimi zmianami nic cię nie zaskoczy. Stale aktualny program księgowy SKP® pomoże Ci przebrnąć przez ten gąszcz zmian.

Jeżeli NIE wiedziałeś o większości w/w zagadnień pamiętaj, że niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności i należy się orientować co w przepisach „piszczy”. Na szczęście my starannie śledzimy przepisy i dbamy o aktualność programu SKP®. Na podatnika czyha wiele pułapek – nie daj się w nie złapać!

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Zdjęcie: Photo by Marten Bjork on Unsplash

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót