Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Nie składaj deklaracji ZUS papierowo – wysyłaj je elektronicznie przez PUE ZUS Powrót

2022-02-10

Czy wiesz, że jeżeli deklaracje składasz tylko za siebie lub zatrudniasz do 5 pracowników, nie musisz osobiście dostarczać ich do urzędu? Możesz w prosty sposób wysłać dokumenty elektronicznie przez PUE ZUS. Nie potrzebujesz w tym celu instalować programu Płatnik.

Jeżeli nie masz jeszcze profilu w PUE ZUS , wystarczy się zarejestrować wchodząc na https://www.zus.pl/pue/rejestracja . Można tego dokonać za pomocą:

  • profilu zaufanego lub login.gov.pl;
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  • bankowości elektronicznej.

Przeczytaj również poradnik ZUS: Krok po kroku. Rejestracja, logowanie i ustawienia profilu >

Po rejestracji PUE, wystarczy aktywować aplikację ePłatnik. Zajmie to tylko chwilę. W ePłatniku możesz podpisywać dokumenty zarówno kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale i za pomocą podpisu osobistego oraz podpisu zaufanego (PZ ePUAP)!

Więcej na temat: Jak przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS przez ePłatnika >

Jak zaimportować plik przesyłu utworzony w Twoim SKP® – instrukcja krok po kroku:

Aby wysłać deklaracje ZUS, możesz wysłać elektronicznie za pomocą portalu PUE ZUS. Najpierw jednak należy w programie SKP® przygotować plik eksportu danych. W tym celu wybieramy Wydruk > Do programu Płatnik:

Jeżeli wysyłasz deklaracje tylko za siebie:

Następnie, jeżeli sporządzamy deklaracje rozliczeniowe tylko za siebie, na pytanie „Czy DRA wypełniana jest tylko za siebie” wybieramy TAK:

Następnie wybieramy Wyślij DRA, jeżeli wysyłamy tylko deklarację DRA lub Wyślij komplet deklaracji.

Jeżeli zatrudniasz pracowników:

W przypadku, gdy oprócz osoby właściciela, na dokumentach rozliczeniowych mają się znaleźć jeszcze pracownicy, na pytanie „Czy DRA wypełniana jest tylko za siebie” wybieramy NIE:

I potwierdzamy chcę wykonania przesyły wybierając: Wyślij komplet deklaracji.

Uwaga!

Pamiętaj do prawidłowego przesyłu dane wykazane w Danych Płatnika: NIP, Regon i Pesel muszą być zgodne z tymi jakie zostały zgłoszone ZUS podczas rejestracji do ubezpieczeń, jeżeli będą różnice przesył zakończy się błędem. Sprawdź również, czy wprowadzone zostały prawidłowe kody tytułu ubezpieczenia w Danych osobowych.

Jeżeli podczas importu ePłatnik  wykryje różnice pomiędzy danymi identyfikacyjnymi Płatnika lub ubezpieczonych tworzone są automatycznie dokumenty zmieniające albo ZUS ZIPA (za płatnika) albo ZUS ZIUA (za ubezpieczonych).  Dlatego proszę dokładnie zweryfikować, czy są uzupełnione te dane przed wysyłką.

Plik xml zawierający dane zus-owskie zostanie zapisany w miejscu zainstalowania programu w folderze dane – w podfolderze z nazwą Firmy:

Przejdź na stronę https://www.zus.pl/ i wybierz Zaloguj się do PUE:

Po zalogowaniu przejdź na zakładkę ePłatnik , jeżeli nie aktywowaliśmy jeszcze Płatnika, musimy to teraz wykonać. Wybieramy pozycję menu Aktywacja ePłatnika dostępną pod zakładką Ustawienia/Konfiguracja profilu. Zostanie wyświetlona lista płatników, do których użytkownik ma nadane uprawnienia. Wskazujemy płatnika, który w kolumnie „Aktywny ePłatnik” ma znacznik wyłączony i nacisnąć przycisk „Aktywuj ePłatnika”.

Aby zmiany zaczęły obowiązywać należy wylogować się i zalogować ponownie do portalu.

Jeżeli mamy już aktywny ePłatnik, z bocznego menu wybierz: Dokumenty > Import KEDU:

Uruchomi się okna kreatora, przechodzimy więc Dalej , aż do okna wyboru pliku do importu i generowania dokumentów.

W kolejnym oknie klikamy Wybierz plik i w oknie Otwierania wskazujemy ścieżkę aż do pliku KEDU przeznaczonego do importu. Będzie to plik ZUSxx.xml , gdzie xx to numer miesiąca, znajdujący się w folderze Dane – podfolder z nazwą firmy.

Przechodzimy do kolejnego okna przyciskiem „Dalej”:

Dostępne opcje to: „Podgląd”, „Edytuj”, „Weryfikuj”, „Zakończ”, „Wyślij i zakończ”, „Wstecz” i „Anuluj”. Okno zawiera również szczegółowy raport importu dostępny pod przyciskiem „Pokaż raport”.

Zakończenie pracy z kreatorem (przycisk „Zakończ”), skutkuje zapisaniem dokumentów ze statusem „roboczy”.

W zakładce Dokumenty robocze – mamy możliwość edycji zaimportowanych dokumentów. Można tu poddać je ponownemu wyliczeniu, weryfikacji, zatwierdzić, wydrukować, wyeksportować, usunąć oraz utworzyć kopię. Zaznaczamy dokumenty i wybieramy: Zatwierdź.

Zatwierdzone dokumenty trafiają do zakładki: Dokumenty Zatwierdzone

skąd wysyłamy ja do ZUS za pomocą przycisku Wyślij, podpisując ją jedną z dostępnych tam firm autoryzacji:

Po wysyłce nie należy zapomnieć o pobraniu potwierdzenia nadania.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót