Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wygenerować ZUS-3a? Powrót

2020-08-28

Aby wygenerować w programie formularz ZUS-3a należy wprowadzić świadczenie chorobowe w pozycji „świadczenia i przerwy” za pomocą kalkulatora zasiłkowo-chorobowego. Zakładka: Płace > Płace i ZUS > Edytuj > Kalkulator zasiłkowo-chorobowy, następnie w zakładce: Płace i ZUS >Wydruk wybrać ZUS-3a.

Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: Chorobowe>

Powrót