Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Dlaczego na deklaracji VAT-7 nie pojawiają się kwoty? Powrót

2020-08-12

Jeżeli na deklaracji VAT nie pojawiają się kwoty, należy wykonać aktualizację formularza oraz sprawdzić czy wprowadzone są źródła obrotów.

W celu dokonania aktualizacji proszę wejść w zakładkę: Księgi >Dekl.VAT >Aktualizacja.

W otwartym oknie należy zaznaczyć okres, za jaki ma być utworzona deklaracja.

Następnie proszę włączyć przycisk: „Źródła obrotów” i sprawdzić czy w rubryce: „Firma 1” jest wprowadzona firma, której dotyczy dana deklaracja.

Powrót