Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak przejść na wyższy próg podatkowy? Powrót

2020-08-28

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (dochód powyżej 85. 528 zł) na etapie obliczania zaliczki na podatek dochodowy program wylicza automatycznie w następnym miesiącu wyższą stawkę podatku.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest także w innej firmie i uzyskuje dodatkowe dochody, w celu ustalenia progu podatkowego, należy w danych osobowych zaznaczyć opcję: „Pracownik uzyskuje dochody w innej firmie” (Płace > Dane osobowe > Edytuj), dzięki czemu będziemy mogli wprowadzić dochód pracownika osiągany w innej firmie.

Po zaznaczeniu w/w opcji w płacach (Płace > Płace i ZUS > Edytuj) udostępniona zostanie możliwość wpisania dochodu w każdym miesiącu lub jedną kwotą narastająco (bez aktualnego miesiąca!).

Zgodnie z zasadą przejścia na kolejny próg brane są pod uwagę dane narastająco od początku roku. Dla ustalenia narastającego dochodu z obu źródeł – służy pole automatycznie wyliczane przez program: „Łączny dochód za ub. m-ce”, stanowiącego sumę pozycji: „Dochód za ub. m-c/ m-ce” z każdego wpisanego miesiąca oraz pozycji wyliczonego: „Dochód za ub. m-ce w firmie”.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót