Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak korzystać z modułu VAT-OSS? Powrót

2021-08-17

Po zakupie modułu VAT-OSS w Księgach dostępna będzie zakładka: OSS.

Obowiązek prowadzenia procedury unijnej wymagany jest po przekroczeniu limitu 10 000 EUR obrotu od świadczonych usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Przed przekroczeniem owego limitu i aby kontrolować aktualną wielkość obrotów załóż konto w zakładce: Kartoteki > Plan Kont > Dodaj.

Na tak oznaczone konto wystawiaj faktury lub księguj sprzedaż. W zakładce: Kartoteki > Obroty kont możesz monitorować wartość obrotów.

Do czasu przekroczenia limitu transakcje rozliczasz jak zwykłe krajowe – opodatkowane krajowymi stawkami VAT i wykazywane w ewidencji VAT i w pliku JPK_V7.

Gdy przekroczysz limit i zgłosisz się do procedury OSS, musisz zacząć ewidencjonować taką sprzedaż według innych zasad.

Do wystawiania faktur załóż konto:

  • do obsługi transakcji świadczenia usług lub WSTO z siedziby w Polsce w procedurze OSS

  • do obsługi transakcji świadczenia usług lub WSTO z siedziby za granicą w procedurze OSS

Dla odróżnienia takich faktur od reszty krajowych dokumentów dodaj Symbol na fakturze OSS.

Na tak przygotowane konta wystawiaj faktury w zakładce: Księgi > Fakturowanie. Pamiętaj, aby wybrać Państwo konsumpcji (w przypadku świadczenia usług z siedziby w kraju) lub Państwo konsumpcji i Państwo siedziby (w przypadku świadczenia usług za granicą).

Fakturę wystawiaj w EUR, PLN lub dowolnej walucie odpowiedniej dla danego Państwa.

Po zaksięgowaniu dokument taki nie będzie uwzględniony w ewidencji VAT, ani pliku JPK_V7, trafi natomiast do specjalnego rejestru OSS.

Po wydruku będzie natomiast umieszczony w Archiwum faktur, gdzie będzie uwzględniony w pliku JPK_FA.

W samym rejestrze OSS znajdującym się w zakładce: w Księgi > OSS dostępne są do wyboru następujące rejestry:

  • Świadczenia usług/WSTO z siedziby w Polsce,
  • Świadczenia usług/WSTO z siedziby za granicą.

Przełączasz się między rejestrami wybierając odpowiedni (znajdziesz je poniżej paska miesięcy).

Rejestry te odpowiadają częściom deklaracji VAT, którą złożysz po zakończeniu kwartału.

Trafiają tu automatycznie faktury wystawione na konta: OSS1 lub OSS2.

Możesz także dodać taką sprzedaż klikając przycisk [Dodaj]. Dodając dokument do procedury OSS zwróć uwagę na kurs waluty i stawkę podatku VAT właściwych dla danego kraju konsumpcji.

Po zakończonym kwartale ze wszystkich zaksięgowanych dokumentów na konta OSS, przygotujesz i złożysz deklarację VAT: VIU-D.

Przeczytaj szczegółowy artykuł: Jak rozliczyć transakcje objęte procedurą OSS >>

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót