Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wprowadzić wydania wewnętrzne (WW) w miniMagazynie? Powrót

2020-10-01

Aby wprowadzić wydanie wewnętrzne w miniMagazynie proszę wejść do zakładki: Księgi > Fakturowanie > miniMagazyn > Opcje i wybrać: “Magazyn bez: PZ, PW, WZ, WW”. Spowoduje to pojawienie się dodatkowych zakładek w miniMagazynie tj.: Sprzedaż (WZ), Przyjęcia na magazyn (PZ), Przyjęcia wewnętrzne (PW), Wydania wewnętrzne (WW).

W kolejnym kroku klikamy na górnym pasku zakładkę: Wydania wewnętrzne (WW) > Dodaj. W otwartym oknie wprowadzamy wartości dotyczące wydania wewnętrznego, tj. nr wydania wewnętrznego, data, rodzaj ceny.

Następnie, aby wprowadzić indeks towarowy klikamy przycisk: “Dodaj” w prawym dolnym rogu.

W otwartym oknie wybieramy z listy towar lub usługę, bądź też wprowadzamy nowy indeks za pomocą przycisku: „Dodaj„.

Na końcu zatwierdzamy wprowadzone wydanie wewnętrzne przyciskiem: “OK”.

Powrót