Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wprowadzić wydania wewnętrzne (WW) w miniMagazynie? Powrót

2020-10-01

Aby wprowadzić wydanie wewnętrzne w miniMagazynie proszę wejść do zakładki: Księgi > Fakturowanie > miniMagazyn > Opcje i wybrać: “Magazyn bez: PZ, PW, WZ, WW”. Spowoduje to pojawienie się dodatkowych zakładek w miniMagazynie tj.: Sprzedaż (WZ), Przyjęcia na magazyn (PZ), Przyjęcia wewnętrzne (PW), Wydania wewnętrzne (WW).

W kolejnym kroku klikamy na górnym pasku zakładkę: Wydania wewnętrzne (WW) > Dodaj. W otwartym oknie wprowadzamy wartości dotyczące wydania wewnętrznego, tj. nr wydania wewnętrznego, data, rodzaj ceny.

Następnie, aby wprowadzić indeks towarowy klikamy przycisk: “Dodaj” w prawym dolnym rogu.

W otwartym oknie wybieramy z listy towar lub usługę, bądź też wprowadzamy nowy indeks za pomocą przycisku: „Dodaj„.

Na końcu zatwierdzamy wprowadzone wydanie wewnętrzne przyciskiem: “OK”.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót