Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Mały ZUS w 2024 – komu przysługuje i jak z niego korzystać? Powrót

2024-06-06

Dla wielu przedsiębiorców rozpoczęcie działalności gospodarczej to czas pełen wyzwań i niepewności, zwłaszcza finansowej. Wśród różnych obciążeń, z którymi trzeba się zmierzyć, wysokie składki ZUS bywają poważnym obciążeniem dla świeżo otwartych firm. Na szczęście istnieje dla nich wsparcie w postaci Małego ZUS. W tym artykule wyjaśniamy, kto może skorzystać z Małego ZUS i jakie warunki należy spełnić, aby płacić niższe składki.

Czym jest Mały ZUS?

Mały ZUS to forma preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, które mogą być znacznym ułatwieniem dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą. Dzięki Małemu ZUS-owi przedsiębiorcy mogą korzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze dwa lata działalności. Tym samym, mogą oni uniknąć dużych wydatków na ubezpieczenia społeczne, zwłaszcza w początkowym okresie swojej działalności.

Kto może skorzystać z Małego ZUS-u?

Mały ZUS przysługuje przedsiębiorcom, którzy spełniają pewne kryteria.

Ważne!

Jednym z głównych warunków jest nieprowadzenie innej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych.

Oznacza to, że jeśli miałeś wcześniej firmę i działałeś na własny rachunek w ciągu ostatnich pięciu lat, to nie kwalifikujesz się do skorzystania z obniżonych składek.

Kolejnym warunkiem jest brak pracy dla byłego pracodawcy w ostatnim roku. Jeśli pracowałeś na etacie u kogoś z branży, którą teraz chcesz prowadzić samodzielnie, niestety nie możesz skorzystać z Małego ZUS.

Istnieją również pewne ograniczenia. Nie możesz skorzystać z niższych składek na ZUS, jeśli aktualnie  lub w ostatnich 5 latach:

 • Wykonywałeś działalność twórczą lub artystyczną.
 • Prowadziłeś działalność w zakresie wolnego zawodu (takiego jak lekarz, prawnik, architekt, itp.).
 • Byłeś wspólnikiem w jednoosobowej spółce z o.o., spółce jawnej, komandytowej lub partnerskiej.
 • Prowadziłeś szkołę lub placówkę edukacyjną.

Ile wynosi Mały ZUS w 2024 roku?

W 2024 roku wysokość preferencyjnych składek jest ustalana na podstawie obniżonej podstawy, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Co to oznacza w praktyce?

Przedsiębiorca może deklarować podstawę składek na poziomie 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie to 4242 złotych od stycznia do czerwca i 4300 złotych od lipca do grudnia. Dlatego też, od stycznia do czerwca 2024 roku obniżona podstawa wynosi 1272,6 zł, a od lipca do grudnia 2024 roku 1290 zł.

Mały ZUS

Obniżenie składek na ZUS dotyczy wyłącznie składek płaconych przez przedsiębiorcę za siebie. Za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców musisz płacić składki normalnej wysokości.

Warto również wspomnieć o tym, że korzystając z Małego ZUS, jesteś zwolniony z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla siebie samego. To dodatkowe ułatwienie dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność.

Zgłoszenie do ZUS

Jeżeli spełniasz warunki i chcesz skorzystać z preferencyjnych składek ZUS od obniżonej podstawy, musisz złożyć odpowiednie zgłoszenie do ZUS.  

Najprostszym sposobem jest złożenie formularza zgłoszeniowego podczas rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W punkcie 12.2 formularza CEIDG zaznacz opcję „ZUA” i wpisz kod tytułu ubezpieczenia zaczynający się od cyfr 05 7.

Kod ten może mieć różne ostatnie cyfry, w zależności od Twojej sytuacji np. czy posiadasz prawo do emerytury lub renty, masz orzeczenie o niepełnosprawności lub masz rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jeśli zdecydujesz się złożyć zgłoszenie bezpośrednio do ZUS, możesz to zrobić na formularzu ZUS ZUA, również korzystając z kodu ubezpieczenia zaczynającego się od cyfr 05 7.

Po wypełnieniu formularza, możesz go przekazać na kilka sposobów:

 • W formie papierowej – jeśli planujesz rozliczać składki za maksymalnie 5 osób, możesz złożyć formularze osobiście w placówce ZUS, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą.
 • Przez Program Płatnik  – wypełnij formularz i podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • W aplikacji ePłatnikW na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto na PUE, podpisz dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Od 1 stycznia 2023 roku konieczne jest posiadanie profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS oraz przekazanie ZUS swojego adresu elektronicznego.

Mały ZUS, a Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus oraz Mały ZUS to oba formy preferencyjnego opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców. Różnią się jednak istotnymi szczegółami.

Mały ZUS Plus, jest dedykowany przedsiębiorcom, których przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 120 000 zł.

Składki są naliczane proporcjonalnie do osiągniętego dochodu, co pozwala na dopasowanie ich do aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Warunkiem korzystania z tej ulgi jest także prowadzenie działalności przez minimum 60 dni w roku poprzednim. Tak jak w przypadku Małego ZUSu również nie można świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Mały ZUS Plus można stosować przez okres maksymalnie 36 miesięcy, w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Po upływie 5 lat można skorzystać z tej ulgi ponownie na zasadach dobrowolności. 

Ważne!

Z kolei Mały ZUS to rozwiązanie, w którym składki są ustalane w stałej, zryczałtowanej wysokości, obliczanej na podstawie 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Jest on dostępny przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje również ograniczenie, że po wykorzystaniu Małego ZUS-u nie można z niego ponownie skorzystać.

Składki ZUS a koniec preferencyjnego opłacania składek

Po zakończeniu 24-miesięcznego okresu korzystania z obniżonych stawek ZUS, należy przejść na standardowe składki ZUS lub, jeśli spełniasz odpowiednie kryteria, rozważyć opcję Małego ZUS Plus.

Aby dokonać tego przejścia:

 1. W ciągu 7 dni od zakończenia 24-miesięcznego okresu, w którym płaciłeś niższe składki, musisz złożyć formularz ZUS ZWUA z właściwym kodem ubezpieczenia, który wcześniej podałeś. Jako przyczynę wyrejestrowania podaj kod 600, oznaczający „inną przyczynę wyrejestrowania”. Przykładowo, jeśli twój okres zakończył się 31 lipca, datę wyrejestrowania podaj jako 1 sierpnia.
 2. Następnie, w ciągu kolejnych 7 dni, należy zgłosić się do płacenia standardowych składek, składając formularz ZUS ZUA z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia. Jeśli

Po złożeniu tych dokumentów musisz jeszcze wypełnić deklarację ZUS DRA, w której określisz aktualną podstawę wymiaru składek i opłacisz je w następujących terminach:

 • Do 5. dnia miesiąca następnego dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 • Do 15. dnia miesiąca następnego dla płatników składek posiadających osobowość prawną.
 • Do 20. dnia miesiąca następnego dla pozostałych płatników.

Warto pamiętać, że całą procedurę można zrealizować osobiście w placówce ZUS lub również elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Podsumowując, Mały ZUS w 2024 roku stanowi korzystną opcję dla nowo otwierających się firm. Dzięki preferencyjnym stawkom składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwolnieniu z niektórych dodatkowych opłat, przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na rozwijaniu swojej działalności bez dodatkowych obciążeń finansowych.

Autor:
Agnieszka Fida
Specjalista ds. księgowości
Publikacja: 06.06.2024 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót