Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Do czego służy dodatek – Wersja ograniczona? Powrót

Wersja ograniczona przeznaczona dla firm będących klientami biura rachunkowego, które używa programu SKP® w wersji dla biur z dodatkiem: Wymiana Danych.

Do czego służy Wersja ograniczona?

  • do wystawiania faktur sprzedaży,
  • do okresowego przekazywania danych o sprzedaży do biura rachunkowego,
  • do pobierania kompletnych, opracowanych przez biuro rachunkowe danych za kolejne miesiące – dzięki czemu klient biura uzyskuje łatwy dostęp do swoich danych i możliwość analizowania swojej działalności.

Wersja ograniczona pozbawiona jest możliwości samodzielnego wprowadzania danych księgowych oraz danych płacowych:

  • w module: Księgi > Księgowanie brak jest funkcji “Dodaj” (nowy dokument), niedostępna jest też edycja dokumentów (zamiast funkcji “Edytuj” jest funkcja “Pokaż”),
  • w module: Płace > Dane osobowe brak jest funkcji “Dodaj” (nową osobę), niedostępna jest też edycja danych osobowych (zamiast funkcji “Edytuj” jest: “Pokaż”),
  • w module: Płace > Płace i ZUS niedostępna jest edycja danych o wynagrodzeniach (zamiast funkcji “Edytuj” jest funkcja “Pokaż”).

Użytkownik Wersji ograniczonej wykorzystuje program w codziennej pracy swojej firmy wystawiając faktury, drukując przelewy, prowadząc ewidencję przejazdów, naliczając odsetki od nieterminowych płatności, itp. ma też dostęp do wszystkich pozostałych elementów programu poza wyżej opisanymi ograniczeniami.

Okresowo przekazuje do biura rachunkowego dane dotyczące sprzedaży. Są to zapisy księgowe powstałe podczas drukowania faktur. Biuro wczytuje te dane, które pojawiają się w zakładce: Księgowanie. Na tym etapie może dokonać ich kontroli, jeszcze przed zaksięgowaniem.

Po zakończeniu prac nad danym miesiącem, biuro może przekazać klientowi komplet danych o jego firmie.

Ponieważ klient w swojej wersji może posiadać 3 zestawy danych (Firmy) jeden z nich używa do codziennej pracy i fakturowania, a w drugim odtwarza dane otrzymywane z biura. Mając komplet danych, uporządkowanych i zweryfikowanych, klient korzysta z nich do obserwowania i analizowania swojej działalności.

Powrót