Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Wersja ograniczona – do czego służy i jak korzystać z tego dodatku? Powrót

2021-04-16

Wersja ograniczona przeznaczona dla firm będących klientami biura rachunkowego, które używa programu SKP® w wersji dla biur z dodatkiem: Wymiana Danych.

Do czego służy Wersja ograniczona?

  • do wystawiania faktur sprzedaży,
  • do okresowego przekazywania danych o sprzedaży do biura rachunkowego,
  • do pobierania kompletnych, opracowanych przez biuro rachunkowe danych za kolejne miesiące – dzięki czemu klient biura uzyskuje łatwy dostęp do swoich danych i możliwość analizowania swojej działalności.

Wersja ograniczona pozbawiona jest możliwości samodzielnego wprowadzania danych księgowych oraz danych płacowych:

  • w module: Księgi > Księgowanie brak jest funkcji “Dodaj” (nowy dokument), niedostępna jest też edycja dokumentów (zamiast funkcji “Edytuj” jest funkcja “Pokaż”),
  • w module: Płace > Dane osobowe brak jest funkcji “Dodaj” (nową osobę), niedostępna jest też edycja danych osobowych (zamiast funkcji “Edytuj” jest: “Pokaż”),
  • w module: Płace > Płace i ZUS niedostępna jest edycja danych o wynagrodzeniach (zamiast funkcji “Edytuj” jest funkcja “Pokaż”).

Użytkownik Wersji ograniczonej wykorzystuje program w codziennej pracy swojej firmy wystawiając faktury, drukując przelewy, prowadząc ewidencję przejazdów, naliczając odsetki od nieterminowych płatności, itp. ma też dostęp do wszystkich pozostałych elementów programu poza wyżej opisanymi ograniczeniami.

Okresowo przekazuje do biura rachunkowego dane dotyczące sprzedaży. Są to zapisy księgowe powstałe podczas drukowania faktur. Biuro wczytuje te dane, które pojawiają się w zakładce: Księgowanie. Na tym etapie może dokonać ich kontroli, jeszcze przed zaksięgowaniem.

Po zakończeniu prac nad danym miesiącem, biuro może przekazać klientowi komplet danych o jego firmie.

Dobrym rozwiązaniem jest, aby klient biura miał dwa razy zainstalowany program SKP®. Jeden z nich używa do codziennej pracy i fakturowania, a w drugim odtwarza dane otrzymywane z biura. Mając komplet danych, uporządkowanych i zweryfikowanych, klient korzysta z nich do obserwowania i analizowania swojej działalności.

Jak korzystać z dodatku wersja ograniczona?

Chcąc przekazać dane wejdź do Dziennika zapisów i użyj [Filtruj], aby wybrać grupę dokumentów, które chcesz wyeksportować.

Zazwyczaj stosuje się warunek na Konto (dotyczące sprzedaży) lub Kolumnę KPR (7) oraz datę wystawienia lub miesiąc księgowy. Dokumenty muszą bowiem pochodzić z jednego miesiąca księgowego.

Jeżeli przy pomocy tej operacji masz problem z uzyskaniem żądanego zestawu dokumentów, możesz posłużyć się zaznaczaniem (kolumna z lewej strony listy dokumentów). Po zaznaczeniu żądanych pozycji załóż filtr z warunkiem na: “Zaznaczone”.

Możesz także większą grupę pozycji wybranych przy użycia filtra zaznaczyć automatycznie w: Opcje > Zaznaczanie > Zaznacz widoczne pozycje, a następnie dokonać korekt zaznaczając lub odznaczając pojedyncze pozycje. Następnie filtruj tylko zaznaczone pozycje.

Gdy wybrałeś już dokumenty przejdź do: Opcje > Wymiana danych – Eksport. We wskazanej lokalizacji powstanie plik zaczynający się od: SKPEX, a następnie data i godzina eksportu danych.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót