Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co oznacza: Wersja główna programu, podwersja oraz wersja techniczna? Powrót

2020-12-18

Przez WERSJE GŁÓWNE PROGRAMU rozumie się wersje oznaczone jako: 23.0, 23.1, 23.2, itd. i są one pobierane automatycznie. Obejmują zmiany wynikające z przepisów podatkowych i polegają na dostosowaniu Programu do obowiązującego prawa.

PODWERSJE oznaczone kolejna cyfrą po kropce jako: 23.1.1, 23.1.2, 23.1.3, itd. Wynikają z rozwoju programu. Mogą dotyczyć także poprawek oraz zmian wprowadzanych na skutek sugestii Klientów. Dlatego są udostępniane Klientom na życzenie (po zgłoszeniu BOK).

Liczba głównych wersji i podwersji programu w danym roku nie jest z góry określona.

Z Systemu Automatycznej Obsługi wyłączone są niepublikowane wersje techniczne oznaczone cyfrą na czwartym miejscu (23.1.1.1, 23.1.1.2 itd.).

Więcej informacji na temat zmian w programie znajduje się na podstronie: Historia wersji >

Powrót