Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co oznacza: Wersja główna programu oraz podwersja (wersja techniczna)? Powrót

Przez WERSJE GŁÓWNE PROGRAMU rozumie się wersje oznaczone jako: 21.0, 21.1, 21.2, itd. i są one pobierane automatycznie. Obejmują zmiany wynikające z przepisów podatkowych i polegają na dostosowaniu Programu do obowiązującego prawa. Liczba głównych wersji programu nie jest z góry określona.

PODWERSJE (tzw. Wersje techniczne) oznaczone jako: 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, itd. Dotyczą one poprawek oraz zmian wprowadzanych na skutek sugestii Klientów. Dlatego są udostępniane Klientom na życzenie (po zgłoszeniu BOK).

Powrót