Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

W jaki sposób uwzględnić koszty badań i rozwoju (B+R)? Powrót

2020-10-02

Aby w programie uwzględnić koszty badań i rozwoju należy w planie kont podczas konfigurowania schematu księgowania wybrać: Kolumna Księgi 16-Koszty b-r (zakładka: Kartoteki > Plan kont >Dodaj > NOWE Konto)


lub
opcja ta widoczna jest dla kolumn kosztowych: 10, 11, 12, 13, podczas tworzenia bądź edytowania utworzonego konta.

Powrót