Wiedza i pomoc

W jaki sposób zaksięgować wprowadzone wpisy?

W celu zaksięgowania wprowadzonych wpisów proszę wejść w zakładkę:
Księgi > Księgowanie
Następnie skorzystać z przycisku: Zapis próbny lub Księguj i wybrać jedną z opcji: Bieżącą/Zaznaczone/Wszystkie.

lub

Należy pamiętać, aby ustawić odpowiedni miesiąc księgowy w zakładce:
Księgi > Księgowanie > Opcje > Domyślny miesiąc księgowy