Wiedza i pomoc

W jaki sposób program wylicza rozliczenie przejazdów, czyli tzw. „kilometrówkę”?

Program wylicza kilometrówkę w następujący sposób:
Jeżeli suma wydatków w danym miesiącu jest większa od ryczałtu za dany miesiąc, wówczas do wyliczenia przypisu pobiera się:
SUMĘ RYCZAŁTU (zliczoną narastająco od początku roku) minus SUMĘ PRZYPISU (również narastająco od początku roku – jest to kwota zaliczona w koszty w poprzednich miesiącach).
Następnie to co pozostaje z tej różnicy zaliczamy w koszty w danym miesiącu.

Szczegółowe informacje wraz z instrukcją, w jaki sposób stworzyć tzw. „kilometrówkę” w programie zostały zawarte w artykule Akademii SKP®, zakładka ABC Użytkownika:
Kilometrówka>