Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

W jaki sposób program wylicza rozliczenie przejazdów, czyli tzw. „kilometrówkę”? Powrót

2018-12-18

Program wylicza kilometrówkę w następujący sposób:
Jeżeli suma wydatków w danym miesiącu jest większa od ryczałtu za dany miesiąc, wówczas do wyliczenia przypisu pobiera się:
SUMĘ RYCZAŁTU (zliczoną narastająco od początku roku) minus SUMĘ PRZYPISU (również narastająco od początku roku – jest to kwota zaliczona w koszty w poprzednich miesiącach).
Następnie to co pozostaje z tej różnicy zaliczamy w koszty w danym miesiącu.

 

Powrót