Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Dla kogo zwolnienia z PIT oraz z jakich ulg możesz skorzystać? Powrót

2023-03-02

Podatek dochodowy od osób fizycznych to podatek bezpośredni, który obejmuje określone przychody oraz dochody, które uzyskiwane są przez osoby fizyczne. Istnieje jednak jasno określona w przepisach grupa przychodów, które nie podlegają pod opodatkowanie PIT. Kto więc jest zwolniony z PIT i jak uniknąć zapłaty tego podatku, korzystając z przysługujących ulg? Tego dowiesz się z niniejszego tekstu.

Bez PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych, a więc ulga podatkowa dla pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia, to ulga, która w Polsce wprowadzona została w sierpniu 2019 r. Zwolnienie z podatku dotyczy w tym przypadku jednak tylko przychodów uzyskiwanych z:

 1. Stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy – a więc najogólniej mówiąc: pracy na etacie,
 2. Umowy zlecenia,
 3. Tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
 4. Tytułu odbywania stażu uczniowskiego,
 5. Zasiłku macierzyńskiego.

Ustawodawca dla powyżej wskazanych źródeł przychodów wprowadził jednak limit kwotowy, który wynosi 85 528 zł w skali roku. Jeżeli więc przychody z tych tytułów wynosić będą w ciągu roku więcej niż 85 528 od nadwyżki ponad ten limit, osoba poniżej 26 roku życia będzie już musiała podatek zapłacić.

Warto zauważyć, że ulga do 26 roku życia dotyczy m.in. najczęściej zawieranych przez osoby młode umów, czyli umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Wśród zwolnionych z podatku źródeł przychodu nie ma natomiast, również popularnej, umowy o dzieło, a także przychodów z działalności gospodarczej. Zerowy PIT nie dotyczy więc między innymi młodych przedsiębiorców.

Brak podatku dla osób do 26 roku życia oznacza, że jeżeli osobą tą jest uczeń lub student i zatrudniony jest w ramach umowy zlecenia, nie będzie dla niego istniała również potrzeba opłacania składek ZUS, a co za tym idzie, że kwota brutto, którą ma na takiej umowie, będzie dla niego równocześnie kwotą netto – a więc kwotą, którą otrzyma „na rękę” za swoją pracę.

Zwolnienie z podatku dla osób młodych jest przy tym rozwiązaniem dobrowolnym. Oznacza to, że każdy podatnik może z PIT-0 zrezygnować.

Ulga dla rodzin 4+, ulga na powrót oraz PIT-0 dla aktywnych zawodowo seniorów – co je łączy?

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych przysługuje jednak nie tylko osobom do 26 roku życia. Podobnego rodzaju zwolnienie przysługuje także rodzicom posiadającym co najmniej czwórkę dzieci, aktywnym zawodowo seniorom oraz osobom, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą Polski i które zdecydowały się na powrót i pracę na terytorium naszego kraju.

We wszystkich tych przypadkach zerowy PIT przysługuje do kwoty 85 528 zł, a więc tej samej co przy uldze do 26 roku życia, ale rozciąga się przy tym na inne źródła uzyskania przychodów, a więc:

 1. Pracę na etacie (a więc umowę o pracę, stosunek służbowy, pracę nakładczą oraz spółdzielczy stosunek pracy),
 2. Umowę zlecenia,
 3. Działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką podatku (czyli tzw. ulgą IP BOX), a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 4. Zasiłek macierzyński.

Z ulgi dla rodzin 4+, ulgi na powrót i ulgi dla aktywnych seniorów, podobnie jak z PIT-0 dla młodych, również wyłączona jest więc popularna umowa o dzieło.

Ulga dla rodzin 4+

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ulga dla rodzin 4+, a więc ulga przysługująca rodzicowi co najmniej czwórki dzieci, przysługuje obydwojgu z rodziców. Oznacza to, że małżeństwo posiadające dwójkę dzieci skorzystać może z sumarycznego zwolnienia z podatku aż do kwoty 171 056 zł przychodu (a więc pomnożonej razy dwa kwoty 85 528 zł). Ulga ta może być przy tym zastosowana w trakcie roku lub wskazana jednorazowo w deklaracji rocznej.

Czwórka dzieci, która jest niezbędna w tym wypadku, to dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia lub które nie miały jeszcze 26 urodzin, ale wciąż się uczą.

Warto przy tym zaznaczyć, że ulga dla rodzin 4+ nie eliminuje możliwości skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz „starej” (bo funkcjonującej już długo w polskim systemie) ulgi na dziecko.

Ulga na powrót

Osobom, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą Polski i które zdecydowały się na powrót i pracę na terytorium naszego kraju, również przysługuje PIT-0. Ta grupa podatników, aż przez cztery lata od powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej może korzystać z tego zwolnienia, jeżeli tylko złoży o tym stosowne oświadczenie. Warto przy tym zaznaczyć, że nie ma urzędowego wzoru takiego oświadczenia – należy więc zredagować je samemu lub skorzystać ze wzoru zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów. Pamiętać należy również, że jeżeli podatnik korzystający z ulgi na powrót przestanie spełniać warunki uprawniające do jej stosowania (np. będzie pracował w dwóch miejscach i jego łączne przychody przekroczą limit ulgi) musi on powiadomić o tym swojego zleceniodawcę lub pracodawcę i dalej najpóźniej od następnego miesiąca przestać ją stosować.

Ulga ta może zostać zastosowana od początku danego roku albo od początku następnego roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania i pracy do Polski. Może być zastosowana także już w trakcie roku, ale ostatecznego jej rozliczenia należy wtedy dokonać w zeznaniu rocznym.

PIT-0 dla aktywnych zawodowo seniorów

Wprowadzony w 2022 roku zerowy PIT dla emerytów przysługuje kobietom po ukończeniu 60 roku życia oraz mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia, którzy zrezygnują z pobierania emerytury. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych nie przysługuje więc emerytom, którzy łączą otrzymywanie emerytury (bez względu na jej źródło) z dorabianiem sobie do niej. Ulga ta nie przysługuje także seniorom, którzy uprawnienia emerytalne nabyli wcześniej niż przed przytoczonym wyżej wiekiem, a więc w zależności od płci, przed 60 lub 65 rokiem życia (mowa tu np. o służbach mundurowych czy górnikach). Tacy seniorzy będą mogli skorzystać z PIT-0 dopiero po osiągnięciu odpowiedniego kryterium wieku i zrezygnowaniu z pobierania przysługującej im emerytury.

Inne zwolnienia z podatku PIT

Bez PIT dla młodych, zerowy PIT dla rodzin 4+ oraz ulgi na powrót i dla seniorów to jednak niejedyne zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które istnieją w polskim systemie prawnym. Kto więc jeszcze jest zwolniony z PIT i jak można uniknąć zapłaty tego podatku?

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia cały ogrom innych zwolnień przedmiotowych z PIT, takich jak:

 1. Renty,
 2. Odszkodowania,
 3. Zadośćuczynienia,
 4. Świadczenia rodzinne,
 5. Alimenty na dzieci,
 6. Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,
 7. Diety z delegacji pracowniczych,
 8. Stypendia dla studentów,
 9. Odsetki (np. od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń).

Analizując, czy w naszym wypadku możliwe jest zastosowanie zwolnienie z PIT, każdorazowo warto jednak sięgnąć do przepisów (wszystkie zwolnienia przedmiotowe z PIT wyszczególnione są w przytoczonej już wyżej Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i dokładnie je przeczytać, gdyż do części z nich przyporządkowane są stosowne limity kwotowe, a inne mogą obejmować bardzo konkretne wyłączenia.

Jeżeli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą i potrzebujesz pomocy w kwestiach księgowo-podatkowych, a także masz wątpliwość jak zastosować odpowiednią ulgę od PIT (albo jakąkolwiek inną ulgę), skorzystaj z dedykowanego oprogramowania dla firm: SKP® Firma lub oprogramowania dla biur rachunkowych: SKP® Biuro, a także nieograniczonej opieki serwisowej, przysługującej każdemu użytkownikowi tych programów.

Autor: Marek Przybylski
Specjalista ds. rachunkowości i finansów
Publikacja: 02.03.2023 r.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
10
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót