Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak naliczyć płace dla umowy zlecenia cudzoziemca, dla którego zastosowanie ma art. 29 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stawka ryczałtowa 20%)? Powrót

2018-12-17

W celu wygenerowania poprawnej listy płac dla zatrudnionego cudzoziemca prosimy o postąpienie zgodnie z instrukcją przedstawioną artykule w Akademii SKP®, zakładka ABC Użytkownika:
Zatrudnienie cudzoziemca>

Powrót