Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Proszę o pomoc w sprawie błędu, który się pojawia przy tworzeniu nowego roku Powrót

Jeżeli z jakiegoś powodu nie udało się utworzyć kopii programu na nowy rok poprzez funkcję System > Nowy rok, należy samodzielnie opisane poniżej kroki.

Należy zacząć od zlokalizowania na twardym dysku katalogu, w którym zainstalowano wersję SKP® do obsługi roku 2019.

W tym celu trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie programu SKP® znajdującej się na pulpicie, z menu wybrać opcję „Właściwości’.
Następnie w oknie wybrać zakładkę „Skrót” a w niej nacisnąć przycisk „Otwórz lokalizację pliku”. W otwartym oknie należy zaznaczyć wszystkie elementy (myszką lub kombinacją klawiszy CTRL+A).

Na zaznaczonych katalogach/plikach należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać „Kopiuj”. Na dysku C założyć nowy folder (np. SKP2020) poprzez kliknięcie na pulpicie w ikonę „Mój komputer”. Następnie w oknie na dysku C należy kliknąć na puste pole prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu: Nowy > Folder.

W nowym folderze (otwierając go podobnie jak poprzednio poprzez pulpit i ikonę „Mój komputer”) należy kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać menu: Wklej. Tą operacją zostaną skopiowane pliki do tego folderu. Wśród nich należy odnaleźć plik: „skp.exe” i na nim znów nacisnąć prawy przycisk myszy i z menu wybrać „Wyślij do” > „Pulpit (utwórz skrót)”.
Po tej operacji na pulpicie pojawi się nowa ikonka SKP® wskazująca na kopię programu do obsługi nowego roku. Po uruchomieniu programu przez w/w ikonkę należy zmienić rok systemowy (System > Parametry > Rok księgowy) oraz wyzerować dane a także zmienić rok w parametrach systemu (System > Parametry).

Powrót