Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Proszę o pomoc w sprawie błędu, który się pojawia przy tworzeniu nowego roku Powrót

2019-01-30

Jeżeli z jakiegoś powodu nie udało się utworzyć kopii programu na nowy rok poprzez funkcję: System > Nowy rok, należy samodzielnie przejść opisane poniżej kroki.

Proszę zacząć od zlokalizowania na twardym dysku katalogu, w którym zainstalowano wersję SKP® do obsługi roku 2020.

W tym celu trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie programu SKP® znajdującej się na pulpicie, z menu wybrać opcję: „Właściwości’.

Następnie w oknie wybrać zakładkę: „Skrót” a w niej nacisnąć przycisk „Otwórz lokalizację pliku”. W otwartym oknie należy zaznaczyć wszystkie elementy (myszką lub kombinacją klawiszy CTRL+A).

Na zaznaczonych katalogach/plikach należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać: „Kopiuj”.

Na dysku C założyć nowy folder (np. SKP2021) poprzez kliknięcie na pulpicie w ikonę: „Mój komputer”.

Następnie w oknie na dysku C należy kliknąć na puste pole prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu: „Nowy > Folder”.

W nowym folderze (otwierając go podobnie jak poprzednio poprzez pulpit i ikonę „Mój komputer”) należy kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać menu: „Wklej”.

Tą operacją zostaną skopiowane pliki do tego folderu. Wśród nich należy odnaleźć plik: „skp.exe” i na nim znów nacisnąć prawy przycisk myszy, następnie z menu wybrać: „Wyślij do > Pulpit (utwórz skrót)”.

Po tej operacji na pulpicie pojawi się nowa ikonka SKP® wskazująca na kopię programu do obsługi nowego roku. Po uruchomieniu programu przez w/w ikonkę należy zmienić rok systemowy (System > Parametry > Rok księgowy) oraz wyzerować dane, a także zmienić rok w parametrach systemu (System > Parametry).

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót