Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co oznaczają skróty „KPN” oraz „KPN+”, które można zaznaczyć lub odznaczyć? Powrót

2020-08-12

Oba oznaczenia: “KPN” oraz “KPN +” są ściśle związane z korektą podatku naliczonego.

KPN” dotyczy Korekty VAT naliczonego z art.89b ust.1 i wiąże się z pozycją 49 na deklaracji VAT-7/7K.
W przypadku nieuregulowania należności faktury kosztowej na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik zobowiązany jest do korekty odliczonej kwoty VAT, wynikającej z tej faktury. Zasady korekty odliczonego VAT przez dłużnika określa art. 89b ustawy o podatku VAT.
KPN” czyli korekta podatku naliczonego dotyczy takich właśnie księgowań z uwzględnieniem korekt VAT +90.
Korekta VAT +90 związana jest z dokumentami kosztowymi z typem VAT innym niż 0 – dostawa.
Kwoty księgowane z zaznaczeniem opcji “KPN” trafiają do deklaracji VAT-7 w poz. 49 ze znakiem minus.

Natomiast „KPN +” dotyczy Korekta VAT naliczonego z art.89b ust.4 i kwoty księgowane z zaznaczeniem opcji “KPN +” wykazywane są na deklaracji VAT-7/7K w pozycji 50 ze znakiem plus.


Jeżeli po dokonaniu korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ust. 1, płatność wynikająca z tego dokumentu została uregulowana, można ponownie uwzględnić podatek VAT w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiło rozliczenie.

Uwaga! W przypadku, gdy korekta została wykonana w punkcie: Dziennik Zapisów > Rozlicz > Zaksięguj ponownie do VAT – opcja „KPN+” zaznacza się automatycznie.

Informacje na temat korekty podatku VAT znajdą Państwo bezpośrednio w programie, w zakładce ABC Użytkownika – w poradzie: Korekta podatku VAT.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót