Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co oznacza skrót MP? Powrót

2020-08-05

Skrót MP oznacza kontrahenta, który jest Małym Podatnikiem.

Rozliczający podatek VAT metodą memoriałową – miesięczną powinni w szczególny sposób traktować niezapłacone nabycia (zakupy) pochodzące od takich kontrahentów, będą oni bowiem ujmowania w ewidencji VAT kasowo, czyli w dacie zapłaty należności. .

Aby zaznaczyć bądź odznaczyć tę opcję proszę wejść do zakładki: Kartoteki > Kontrahenci > Dodaj (w przypadku nowego kontrahenta) lub Edytuj (w celu edycji  kontrahenta wprowadzonego wcześniej) > okienko: “Czy jest typu: MP”.

 

Powrót