Wiedza i pomoc

Jak wystawić fakturę RR?

W celu wystawienia faktury RR należy wejść w zakładkę:
Księgi > Fakturowanie > Opcje > Opcje fakturowania
Następnie w punkcie 1. zaznaczyć „RR” i zaakceptować przyciskiem „OK„.