Wiedza i pomoc

Jak dodać aktualną stopę odsetek ustawowych ?

W celu dodania aktualnej stopy ustawowej proszę wejść w zakładkę:
Biuro > Odsetki > Opcje > Stopy odsetkowe > Stopy ustawowe > Dodaj