Wiedza i pomoc

Jak uzyskać podsumowanie kont?

Aby wydrukować podsumowanie kont, należy wejść w zakładkę:
Kartoteki > Obroty kont
i zaznaczyć miesiąc, za który ma być utworzone podsumowanie.

Następnie w rubryce „Opcje” zaznaczyć według jakiej kwoty mają być ujęte – „brutto” czy „netto” oraz czy mają być ułożone „bieżąco” lub „narastająco„.
Można również zaznaczyć: „uwzględniaj bilans otwarcia” jeśli także ma być uwzględniony na wydruku.