Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Co oznacza oraz w jakim celu zaznacza się opcje: „Ujmij jako NT” oraz „Ujmij jako IJ”? Powrót

2020-08-12

Opcja: „Ujmij jako NT” jest stworzona dla rozliczających VAT metodą memoriałową, jak i kasową. Używana jest w przypadku transakcji, w których sami naliczamy podatek a także, gdy wykonujemy księgowanie faktury wewnętrznej związanej z WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ) i środków transportu.

Opcję zaznaczamy w przypadku, gdy dokument kosztowy, w rejestrach i deklaracjach VAT ma być uwzględniany zgodnie z datą wystawienia, a nie według zasady ogólnej – daty otrzymania (dla metody memoriałowej), czy też daty rozliczenia (w metodzie kasowej).

Natomiast „Ujmij jako IJ” to opcja dla rozliczających VAT metodą kasową związana z nabyciem odwrotnego obciążenia. Pole to zaznaczamy, aby dokument kosztowy uwzględniany był zgodnie z datą otrzymania, a nie według zasady ogólnej – datą rozliczenia.

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót