Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Jak wprowadzić środek trwały, gdy był on już amortyzowany przed zakupem programu? Powrót

2020-09-01

Aby w programie wprowadzić środek trwały, który był już częściowo zamortyzowany przed zakupem programu, należy przejść do zakładki: Kartoteki > Środki trwałe > Dodaj, tam wprowadzić datę nabycia oraz datę wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.

Automatycznie pojawi się okno: „umorzono„, gdzie wpisujemy dotychczasowe umorzenie środka trwałego.

Powrót